Mastná pokuta za vpustenie kresťanov do domácnosti, zákaz slávenia Vianoc či pálenie cirkevnej literatúry. Aj to je obraz súčasnej Indie, v ktorej posledné roky za vlády premiéra Naréndru Módího bujnie hinduistický nacionalizmus. Jeho vzplanutie podporil aj nedávno prijatý vágny zákon zakazujúci konverziu.

India, najväčšia demokracia sveta, má problém. V krajine sa totiž od nástupu premiéra Naréndru Módího do funkcie v roku 2014 zdvojnásobil počet útokov na kresťanov zo strany hinduistickej majority. S týmto údajom prišla správa Evanjelického spoločenstva Indie.

Okrem toho už osem tamojších štátov prijalo zákony proti konvertovaniu, ktoré majú v praxi zamedziť obráteniu hinduistov na iné náboženstvo „násilným“ alebo „podvodným“ a „lákavým“ spôsobom. Previnilcovi hrozí v prípade dokázania viny pokuta a v krajnom prípade aj niekoľkoročný trest odňatia slobody.

Organizácia Open Doors, ktorá vydáva každoročné prehľady štátov, ktoré najviac prenasledujú kresťanov, navyše spomína Indiu ako jeden z hlavných príkladov znepokojivého trendu rastu náboženského nacionalizmu a s ním súvisiacej perzekúcie iných náboženstiev.

Najnovšie autorské články