Správa o tom, že ruský najvyšší súd rozpustil mimovládnu organizáciu Memorial, pripomenula, čo je súčasné Rusko v skutočnosti za štát. Azda predovšetkým tým, ktorí majú občas sklon hľadieť oným smerom s akousi nádejou, že by Rusko, to impérium, ten pravoslávny Tretí Rím, mohlo predstavovať alternatívu pobláznenému Západu.

Putin občas prednesie nejaký truizmus napríklad o tom, že muž je muž a žena je žena, a človeka pomaly dojme, že ešte niekde majú rozum. Rusko sa potom javí ako krajina, ktorá nie je rozvrátená (pan)sexuálnym utopizmom a rodovou revolúciou, priznáva sa k hodnotám a tradíciám, ku ktorým sa západný svet otáča chrbtom, niekedy skutočne už dosť znepokojivo.

Ale potom sa Rusko pripomenie svojou vlastnou tradíciou, ktorú má táto krajina najskôr v génoch a len tak ju neopustí. Je to tradícia potláčania slobody, umlčovania nepohodlných názorov, likvidovania inak zmýšľajúcich a konajúcich.

Je to tradícia samoderžavia, ktorú potom boľševický režim doviedol do vražedných rozmerov, na ktorých bolo tiež strašné, že sa o nich muselo desaťročia mlčať. A práve kvôli tomu mlčaniu a zapieraniu vznikla organizácia Memorial, ktorá rozsah toho utrpenia mala registrovať a pripomínať. Organizácia Memorial vznikla z ducha ruskej (sovietskej) tragédie v okamihu, keď to pomery iba trochu umožnili.

(viac…)
Najnovšie autorské články