Ak chcete lepšie pochopiť debatu o výhrade vo svedomí, pozrite si filmy Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu a Skrytý život. Píše Michal Čop.

Na stránkach Štandardu v týchto dňoch prebieha anketa o filmoch, ktoré by sme si radi pozreli, no doposiaľ neboli natočené. Ja namiesto toho ponúkam tip na dva dobré filmy, ktoré už boli natočené a sú vhodné na pozretie najmä pre tých, ktorí premýšľajú nad témou povinného očkovania, prípadne delenia spoločnosti na zaočkovaných a nezaočkovaných, a možno celkom úprimne nevnímajú, že obe sa viažu k otázke svedomia.

Desmond Doss

Začnem tým jednoduchším z nich, je ním Gibsonov Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu. Tento film je vlastne biografiou Desmonda Dossa, amerického vojaka, ktorý celkom paradoxne odmietal nosiť zbraň. Áno, bol to vojak, ako je to teda možné?

Desmondov otec je vojnový veterán z prvej svetovej vojny, alkoholik a násilník. Jeho matka zas silne veriacia adventistka siedmeho dňa. V ňom sa oba tieto faktory spojili. Kvôli otcovej povahe neznáša násilie, kvôli matkinmu silnému náboženskému presvedčeniu je zas náboženským puritánom, ktorý nie je ochotný vziať do ruky zbraň, na šabat musí ísť do kostola a nepracuje. Na prvý pohľad je teda človek, ktorý sa vôbec nehodí pre armádu. Ďalším paradoxom jeho príbehu je, že do armády vôbec nemusel narukovať. A to nielen pre náboženskú výhradu vo svedomí, ale aj preto, že pracoval v dokoch, čo samo o sebe predstavovalo výnimku.

Doss však výnimku odmieta a hlási sa do armády ako zdravotník. Problémom je, že aj zdravotník musí prejsť výcvikom, ktorého súčasťou je aj používanie zbraní. Obzvlášť, ak je pridelený k streleckej rote, ako sa to stalo jemu. Doss je však vo svojom postoji neoblomný, za čo sa mu od kolegov aj nadriadených dostáva výsmechu, urážok, šikany a napokon aj obžaloby pred vojenským súdom za neuposlúchnutie rozkazu veliaceho dôstojníka.  

https://www.youtube.com/watch?v=s2-1hz1juBI

Nechcem tu popisovať celý dej, poviem len toľko, že film sa končí tým, že Doss sa ako prvý človek, ktorý si uplatnil výhradu vo svedomí, stáva nositeľom medaily cti (neskôr ju získali ešte dvaja vojaci slúžiaci vo Vietname), čo je najvyššie americké vojenské vyznamenanie, ktoré spomedzi 16 miliónov amerických vojakov bojujúcich počas druhej svetovej vojny získalo len 431 z nich. Dôvodom je, že Desmond je nebojácny zdravotník, ktorý mnohokrát riskuje svoj vlastný život preto, aby zachránil nielen svojich krajanov, ale aj nepriateľov.

O jeho hrdinstve najlepšie svedčí to, že jedna z posledných bojových scén filmu, keď divák vidí, ako ho odvážajú na nosidlách preč z boja, je vymyslená. V skutočnosti to bolo tak, že keď ho zasiahol granát, ktorý mu roztrhal nohu, tak on lôžko odmietol a ponúkol ho inému vojakovi, ktorého predtým sám ošetril. Doss sa následne musel plaziť zhruba 250 metrov do bezpečia, pričom ho zasiahol japonský ostreľovač, ktorý mu zlomil ruku. Tá scéna je tak neuveriteľná, že Gibson sa rozhodol nezaradiť ju do filmu, lebo predpokladal, že diváci by jej neuverili a film by považovali za pritiahnutý za vlasy. O Desmondovi Dossovi vznikol aj dokumentárny film s názvom The Conscientious Objector.

Franz Jägerstätter

Aj druhý film s názvom Skrytý život (A Hidden Life) od režiséra Terrenca Malicka sa odohráva počas druhej svetovej vojny, tiež je inšpirovaný skutočnými udalosťami, no zároveň je úplne iný. Zatiaľ čo Hacksaw Ridge je akčný film, Skrytý život je pomalý, priam poetický film založený na listoch z väzenia. (V Štandarde o ňom už písal Lukáš Obšitník.)

(viac…)
Najnovšie autorské články