Na Slovensku sme za jedenásť mesiacov tohto roku zaznamenali už takmer 65,5-tisíc úmrtí. Najčastejšou príčinou smrti boli choroby obehového systému, nasledoval koronavírus a nádory.

Predbežné dáta Štatistického úradu SR hovoria o tom, že v SR zomrelo od januára do konca novembra 65 436 ľudí, čo je už teraz o vyše šesťtisíc viac ako za celý vlaňajší rok a najviac od skončenia druhej svetovej vojny. V roku 1945 zomrelo na území SR 67,5-tisíc ľudí, čo znamená, že za celý tento rok pokoríme aj tento údaj. Prudký nárast úmrtí spôsobila najmä pandémia ochorenia COVID-19.

Na prvom mieste v tohtoročných príčinách úmrtí sú kardiovaskulárne choroby, na ktoré zomrelo 25,3-tisíc osôb, nasledujú obete koronavírusu, ktorých bolo 13,2-tisíc a nádorové ochorenia s 11,9-tisíc úmrtiami. Celkovo od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 podľahlo následkom tohto ochorenia už 17,2-tisíc ľudí.

Novembrové čísla poskočili

Tretia vlna pandémie koronavírusu naberala v novembri 2021 na intenzite a Slovensko tak zaznamenalo výrazne vyšší počet úmrtí oproti predošlým rokom. Celkovo v krajine zomrelo takmer 7,2-tisíc osôb, čo bolo o 53 percent alebo o takmer 2,5-tisíc viac osôb, ako bol priemer v novembri v predošlých rokoch. Miera nadúmrtnosti sa nad hranicu 50 percent dostala po siedmich mesiacoch.

Štatistický úrad SR v snahe ponúknuť objektívne informácie o zmenách úmrtnosti na Slovensku porovnáva aktuálne dáta s priemernou hodnotou rovnakého mesiaca v predošlých piatich rokoch (aktuálne za roky 2016 až 2020) a vyhodnocuje nadúmrtnosť v percentách voči stavu predošlých piatich rokov.

Do novembrového porovnania vstúpili už zvýšené hodnoty počtu zomretých v novembri 2020 (pred rokom), pod vplyvom druhej vlny pandémie vtedy zomrelo vyše 6-tisíc ľudí a nadúmrtnosť dosiahla takmer 41 percent.

Viac zomierali mladší seniori

Najvyšší podiel zomretých v jedenástom mesiaci, podobne ako predošlé mesiace, patril do seniorskej kategórie vo veku nad 65 rokov, až takmer 5,6-tisíc zomretých boli seniori. Oproti päťročnému priemeru ich zomrelo o 56 percent viac. V podskupine starších seniorov (75 rokov a viac) dosiahla nadúmrtnosť 49 percent.

Podobne ako predošlé mesiace výrazne horšie na tom bola podskupina mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). „Zhoršená epidemická situácia sa prejavuje od začiatku pandémie najvýraznejšie práve vo vekovej kategórii ľudí od 65 do 74 rokov. Počas veľmi zlých prvých mesiacov tohto roka počty zomretých mladších seniorov prevyšovali priemer zhruba dvojnásobne, teraz v novembri to bolo o 72 percent,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Medzimesačne sa strojnásobila nadúmrtnosť aj v skupine ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). V novembri zomrelo takmer 1,6-tisíca osôb v aktívnom veku, bolo to o 46 percent viac ako priemer predošlých piatich.

Štyri z ôsmich krajov mali vyššie rasty zomretých ako SR

V novembri 2021 sa prehĺbili rozdiely v úrovni úmrtnosti medzi regiónmi. V rámci ôsmich krajov SR sa nárast počtu úmrtí oproti predošlým piatim rokom (nadúmrtnosť) pohyboval od 22 po 95 percent. Rozpätie hodnôt nadúmrtnosti v krajoch počas jedenásteho mesiaca roka výrazne vzrástlo, ešte v októbri mali kraje nadúmrtnosť najviac 47 percent.

(viac…)
Najnovšie autorské články