V Poľsku ide o dôležitú politickú tému, prezident Andrzej Duda sa už druhýkrát v ťažkej téme postavil proti vláde strany, z ktorej pochádza.

"Sviatočné dni boli pre mňa nielen časom odpočinku, ale aj časom na reflexiu," začal príhovor, kde oznámil vetovanie mediálneho zákona prezident Andrzej Duda. "Prezidentský palác je vždy otvorený diskusiám a argumentom. Ďakujem za všetky názory, ktoré som si v ostatnom čase mohol vypočuť," povedal a oznámil, že zákon sa rozhodol vetovať, cituje prezidentove slová denník Rzeczpospolita.

Duda podľa vlastných slov uvažoval iba nad dvomi možnosťami – alebo zákon vetovať a vrátiť na prepracovanie do Sejmu, alebo ho poslať na Ústavný súd na preverenie jeho ústavnosti. Nakoniec sa rozhodol pre tvrdšiu možnosť, k čomu ho podľa jeho slov viedli závažné konzekvencie, ak by bol zákon prijatý.

"Jedným z argumentov, ktoré som zvažoval, bola otázka medzinárodného práva a zmluvy o vzájomných hospodárskych a obchodných vzťahoch s USA," povedal prezident. Zákon totiž podľa neho porušuje články tejto zmluvy, zvlášť ochranu vlastníckych práv, hospodárskej súťaže a tým aj poľsko-americké záujmy, ktoré medzinárodná dohoda chráni.

Pripomeňme, že mediálny zákon, ktorému sa hovorilo aj Lex TVN, pretože by sa dotkol aj vplyvnej súkromnej spravodajskej televízie TVN24, ktorá má amerických spolumajiteľov. Podľa vetovaného zákona by subjekty vlastniace médiá v Poľsku nesmeli byť závislé od spoločností či osôb registrovaných mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak by zákon nadobudol účinnosť, americká spoločnosť Discovery by bola nútená predať svoj väčšinový podiel v TVN24.

Pre kontext treba uviesť aj to, že podstatne horšie ako pôsobenie televízie TVN24 vnímajú vládni politici prítomnosť nemeckých vlastníkov menších komunálnych a lokálnych médií v Poľsku. Práve tieto médiá majú často vplyv na poľský vidiek, kde má PiS rozhodujúcu podporu. Súčasne s tým platí, že Poľsko pristupuje úplne inak k prítomnosti zahraničných vlastníkov v niektorých odvetviach ako je to napríklad na Slovensku. Nie sú považovaní len za investorov, ale zvažujú sa aj ich záujmy. Tak bola napríklad z prístupu na poľský energetický trh vytlačená skupina Penta, preto Poľsko odmietlo privatizovať celý bankový sektor, a preto pristupuje inak aj ku zahraničných vlastníkom médií.

(viac…)
Najnovšie autorské články