Po trojdňovom oslavovaní, hodovaní a stretávaní sa s rodinou nastal čas vrátiť sa do práce. Nemusíte zúfať. Vianoce sa neskončili, tradične sa ich oslavy ťahali až do 5. januára. Zostáva teda ešte veľa času užiť si ich. Každý rok sa však objavia najrôznejší kazisveti, moderní pohania, ateisti či „racionalisti“, ktorí chcú tieto sviatky pokoja a mieru narušiť. Opierajú sa o tvrdenie, že v skutočnosti nejde o kresťanské sviatky, ale o cirkvou vštepené oslavy na dátum zimného slnovratu s cieľom prebiť pôvodné pohanské slávnosti. Z veľkej časti ide o nezmysel.

V Česku napríklad údajné prepojenie Vianoc a pohanského slnovratu nikdy nezabudne pripomenúť europoslanec Jan Zahradil. Zmienil sa o tom aj jazykový stĺpček týždenníka Respekt. Dokonca pri tohtoročnej štedrovečernej návšteve kostola o tom pár slov prehodil aj kňaz.

Vianoce majú vraj vychádzať zo slávenia zimného slnovratu, saturnálií, dňa boha sol invictus, z narodenia boha Mithrasa. Všetko v antickom Ríme.

Zimný slnovrat bol v Ríme menším sviatkom

Zoberme si to poporiadku. Rimania považovali 25. december za deň zimného slnovratu. Lenže napriek modernej idei, že staroveké spoločnosti boli posadnuté astrologickými javmi, zimný slnovrat bol v Ríme menším, nie príliš významným sviatkom.

Saturnálie boli festivalom boha Saturna. Tradične sa pri nich pozastavili spoločenské normy. Ľudia hýrili, oddávali sa obžerstvu a alkoholu, páni obsluhovali otrokov. Jednoducho obdobie chaosu. Pôvodne saturnálie pripadali na 17. decembra, časom sa však pretiahli až do 23. decembra. Potom ich cisár Augustus, známy svojou prudérnosťou, skrátil len do 19. decembra. Caligula ich potom znovu natiahol až do 21. decembra. Saturnálie teda do 25. decembra, tradičného dátumu Vianoc, nikdy nezasahovali.

Sviatok sol invictus, teda nepremožiteľného slnka, sa možno oslavoval 25. decembra. Lenže zdrojom sú dve útržkovité zmienky, pri ktorých nie je jasné, že sa na to naozaj vzťahujú. Je dokonca možné, že sa kult sol invictus objavil až po vzniku kresťanstva a jeho vyznávači dokonca odkopírovali 25. december ako významný deň práve od raných kresťanov.

(viac…)
Najnovšie autorské články