Pápež vo vianočnom prejave Urbi et Orbi žiada o pokoj, mier a dialóg pre Blízky východ, severnú Afriku a zvlášť pre isté krajiny vrátane Ukrajiny. Prehovoril aj o zdravotnej kríze a vakcínach.

Pápež František sa vo vianočnom posolstve Urbi et Orbi, Mestu a svetu, prihovoril napoludnie z lodžie Baziliky svätého Petra. Minulý rok sa pre pandémiu tradičný príhovor konal v takzvanej Aula della Benedizione (doslova v Sále požehnania) za účasti niekoľkých desiatok osôb. V jeho terajšom prejave k prítomným veriacim na upršanom Námestí svätého Petra a celému svetu podčiarkol, že Boh sa stal človekom a ukázal tým cestu stretnutia a dialógu. To môže podľa slov pápeža pomôcť v dnešnej pandemickej situácii, v ktorej sa „posilňuje tendencia uzatvárať sa a robenia vecí po svojom":

„A aj na medzinárodnej úrovni existuje riziko, že nebude vôľa viesť dialóg, riziko, že komplexná kríza povedie k voľbe skratiek namiesto dlhších ciest dialógu. Ale len tieto vskutku vedú k riešeniu konfliktov a k spoločným a trvalým výhodám. Naozaj, zatiaľ čo okolo nás i v celom svete rezonuje zvesť o narodení Spasiteľa, zdroja pravého pokoja, stále vidíme mnoho konfliktov, kríz a rozporov. Zdá sa, že sa nikdy neskončia a už si to takmer nevšímame. Zvykli sme si na to do takej miery, že obrovské tragédie sa teraz dejú v tichosti; hrozí, že nezapočujeme krik bolesti a zúfalstva mnohých našich bratov a sestier."

(viac…)
Najnovšie autorské články