Vianočná anketa: Položili sme kolegom a našim spolupracovníkom otázku, aký film by si chceli pozrieť a nebol ešte natočený. Odpovedá Juraj Šúst.

Keď som počul otázku, nerozmýšľal som, len nahlas povedal: O Tisovi! Tento historický námet má všetko, predstavuje antickú tragédiu vo svojej esencii.

Myslím si, že na 30. výročie ponovembrového Slovenska by sme si mohli trúfnuť na film o jednej z kľúčových postáv slovenského príbehu 20. storočia.

Otváracia scéna by mohla byť podľa toho, aká bude téza filmu. Tiso dobrý? Tiso zlý? Tiso rozporuplný? Tiso homo politicus? Tiso mučeník? Tiso tragéd? Film môže byť o všetkých rozmeroch Jozefa Tisa. Dôležité však je neupadnúť do jednostrannosti. Nemôže to byť agitačný film, umenie má mať vyššiu ambíciu ako politika.

Hoci by ten film mohol začať záberom na budúceho prezidenta, krátko nato, ako súhlasil s Hitlerovou ponukou na samostatný štát, mne by sa páčilo, ak by sa vo filme mihli aj československé reálie a najmä Hlinka. Nech má divák kontext. Možno by film mohol začal aj Hlinkovým pohrebom. Ktovie.

Každopádne, záver filmu sa azda ani nedá pokaziť. Vidíme, ako Beneš zdvíha telefón a sucho konštatuje: Zamieta sa! Vďaka spomienkam žalobcu a obhajcu Tisa vieme o procese veľa, máme Tisove vyhlásenia, vieme ako prebiehala noc pred popravou, v šere cely možno počuť Tisovu spoveď a pritom nerozoznať slová, začína svitať.

(viac…)
Najnovšie autorské články