Úrad verejného zdravotníctva upravil podmienky pre verejné podujatia, ku ktorým sa rátajú aj bohoslužby. Od štvrtka sa na ne dostane buď 30 osôb, alebo jedna osoba na 15m2.

Úrad verejného zdravotníctva v stredu upravil vyhlášku, ktorá reguluje hromadné podujatia. Po novom bude môcť prísť na hromadné podujatia a bohoslužby buď tridsať osôb, alebo jedna osoba na 15 m². Doposiaľ platilo pravidlo, ktoré stanovovalo, že na bohoslužbách a verejných podujatiach môže byť tridsať ľudí, alebo jedna osoba na 25 m².

V praxi to znamená, že do chrámov, ktoré sú väčšie ako 450 m² môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet ako tridsať osôb. Kňazi a asistencia sa do počtu účastníkov nezaratúvajú.

Opatrenie sa však týka len tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie COVID-19, alebo sú zaočkovaní minimálne dvoma dávkami vakcíny. Z usmernení nachádzajúcich sa na internetovej stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska vyplýva, že pre kňazov, ktorí nie sú zaočkovaní naďalej platí režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonavší).

Táto zmena vyplynula z návrhu ministerstva zdravotníctva, ktoré reagovalo na aplikačnú prax. V prevádzkach i na hromadných podujatiach je totiž potrebné držať si odstup od iných ľudí v dvojmetrovej vzdialenosti, čo vychádza na plochu 15 štvorcových metrov na osobu.“ „Vraciame sa tak k zaužívanému kapacitnému limitu 15 štvorcových metrov na osobu,“ uviedol pre Úrad verejného zdravotníctva.

Najnovšie autorské články