Prisťahovalci stoja za drvivou väčšinou prepadnutí a krádeží vo verejnej doprave vo francúzskom regióne Île-de-France, ktorý tvorí najmä Paríž a jeho predmestia. Stoja tiež za väčšinou sexuálneho násilia v danej oblasti. Presné údaje sprostredkovala vláda.

Značná disproporcia v zločinnosti medzi domácim a prisťahovaleckým obyvateľstvom v západnej Európe je dobre známym faktom. Najnovšie ho potvrdzujú minuloročné dáta z Paríža a jeho okolia, jedného z najviac multikulúrnych miest vôbec.

Z údajov vyplynulo, že až za 80 percentami tamojších prepadnutí/násilných krádeží a 62 percentami sexuálneho násilia v prostredí verejnej dopravy za rok 2020 stoja cudzinci. Prevažne tí, ktorí pochádzajú z Afriky.

Pokiaľ ide o krádeže spáchané bez použitia násilia, kam sa radia napríklad vreckové krádeže, Francúzi tu tvorili ešte menšiu časť, nakoľko cudzinci stáli vlani až za 92 percentami takýchto prípadov. Aj pri tomto parametri dominovali obyvatelia pôvodom z čierneho kontinentu.

Najnovšie autorské články