Predstavte si ten nový krásny svet, v ktorom budú mať právo na existenciu a šírenie len pekné, správne, pravdivé slová a názory. Čo preto dokážeme urobiť? Píše Marek Maďarič.

Ako ďaleko sme od päťdesiatych rokov, keď sa spisovali petície rôznych kolektívov požadujúce trest pre záškodníkov, keď ľudí vyzývali, aby udávali triednych nepriateľov, a keď aj osobnosti ako Dominik Tatarka boli schopní napísať nenávistný text proti „lotrom, luhárom, záškodníkom“ odsúdeným v roku 1952 v procese so Slánským?

Zdá sa vám to prehnané prirovnanie k dnešku? Ale prečo? Aj keď popravami sa to snáď neskončí, duch povzbudzovania k udavačstvu, duch odsudzovania a ostrakizácie, duch verejných, hlavne mediálnych súdov je veľmi podobný.

A mám pocit, že sa to stupňuje, že poľovanie na iné, nesprávne názory je čoraz intenzívnejšie, a to už aj na pochybnosti a na kritiku toho, čo sa postuluje ako jediná pravda, jediná cesta, jediná možnosť.

Možno je to len paradoxná zhoda náhod, že zvyšovanie tlaku na ochranu jedinej pravdy ide súbežne s tým, ako sa mení jej faktická podoba – už sme sa zmierili s tým, že vakcináciou nedosiahneme kolektívnu imunitu, aj s tým, že vakcína nás neochráni trvalo pred nákazou, že už nespôsobí ani to, že nebudeme aspoň pre druhých infekční a že už, bohužiaľ, nepostačia dve dávky, už vidíme, že aj tú tretiu posilňovaciu budeme musieť doplniť štvrtou, ale chcem veriť, že sa nedočkáme toho, aby sme museli priznať, že nie každého ochráni očkovanie pred vážnejším priebehom ochorenia.

Aby bolo jasné, považujem to za normálne a uznávam argumenty, že naše poznanie o chorobe a účinnosti vakcín sa vyvíja, a teda aj mení. Ó áno, stokrát to uznávam.

Len o to viac nechápem, prečo v tomto svetle vývoja nášho poznania tak zúrivo útočíme na názory, ktoré si dovolia tiež pochybovať alebo tvrdiť, že očkovanie nie je tou jedinou cestou, že dokonca pre boj s nákazou a fatálnymi dôsledkami choroby COVID-19 je nemenej dôležitá a teraz sa podržte: LIEČBA. (Ak sa chcete dočítať niečo viac o tom, aké neuveriteľné prekážky sa kládli práve liečbe covidu od začiatku epidémie, prečítajte si zdrojmi poctivo podloženú najnovšiu knihu Roberta F. Kennedyho Jr. The Real Anthony Fauci. Žiaľ, zatiaľ len v angličtine.)

(viac…)
Najnovšie autorské články