Vianočná anketa: Položili sme našim pravidelným prispievateľom a spolupracovníkom otázku, aký film by si chceli pozrieť a nebol ešte natočený. Prípadne bol urobený zle. Odpovedá rektor Trnavskej univerzity René Bílik.

Hneď na úvod: je to zaujímavá otázka. Takto som zatiaľ neskúšal uvažovať, preto teraz skúsim.

Celkom nedávno som dostal zaujímavú edičnú ponuku a zo svojich doterajších literárnovedných prác som „vydoloval“ to, čo ich evidentne spájalo, totiž moje reflexie o prameňoch a podobách nacionálneho mýtu o nás Slovákoch ako o „pohostinnom, slobodomilovnom vrchárskom ľude“.

Ukázalo sa, že zdrojom tohto mýtu je obdobie slovenského národného obrodenia, ktoré vo vedomí generácií, najmä pod vplyvom literárneho vzdelávania, „uviazlo“ pod označením „štúrovské časy“ a jeho reprezentanti pod pomenovaním „Štúrova škola či štúrovci“. Už roky výskum dokazuje, že v tomto prípade nemožno hovoriť o jednotnej škole, že romantická generácia bola názorovo vrstvená a že aj pri evidentnej dominancii Ľudovíta Štúra, mal on priamo v nej svojich názorových oponentov.

Spomenul som si pri tejto príležitosti na televízny seriál zo začiatku 90. rokov. Volal sa Štúrovci, scenáristami boli Jozef Bob a Jozef Filo, režisérom Peter Mikulík a Štúra v ňom stvárnil Dušan Jamrich.

Televízia mala vtedy inú silu než dnes a pamätám si, že tematizácia osudov generácie slovenských romantikov divácky zaujala, no vo svojej vecnej podstate len potvrdzovala to, čo sme poznali zo školy. Bolo to patetické a akoby vyviazané zo širšieho kontextu uhorskej politiky.

(viac…)
Najnovšie autorské články