Spor medzi Poľskom a Európskou komisiou prešiel do ďalšej fázy. Komisia dnes rozhodla o spustení správneho konania proti poľskej vláde za reformu justície a porušovanie európskeho práva. Varšava si pripísala ďalšie konanie v poradí.

Eurokomisia (EK) tvrdí, že má „vážne pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti“ poľského ústavného súdu. Informoval o tom portál Deutsche Welle.

Tamojší ústavný súd odmietol nadradenosť európskej legislatívy nad poľskými zákonmi a vyhlásil, že nie je v súlade s poľskou ústavou. Rozhodnutie považuje EK a niekoľko členských štátov Únie za veľmi problematické, pretože by poľskej vláde umožnilo ignorovať rozsudky Súdneho dvora EÚ, ktoré by sa jej nepozdávali alebo jej nevyhovovali.

„Komisia považuje tieto rozhodnutia ústavného súdu za porušenie princípov nezávislosti, primátu, efektivity a uplatňovania práva EÚ a nerešpektovanie záväzných rozhodnutí Súdneho dvora EÚ,“ uviedla v stredu EK.

Najnovšie autorské články