Najkratšie dni roka sa spájali s mnohými starobylými tradíciami. Naši predkovia uctievali Slnko a báli sa démonov. Neskôr sa pôvodné zvyky spojili s kresťanskými sviatkami. Priadky a páračky v období slnovratu si ženy neraz spríjemňovali spevom a tancom.

Od najstarších čias sa ľudia museli vyrovnávať s úbytkom denného svetla v zimnom období. Krátke dni, dlhé noci a narastajúci chlad podnecovali predstavy, že za dlhých zimných nocí sa prírodné sily dostávajú do zápasu, v ktorom stoja na jednej strane démonické mocnosti a bytosti. Na druhej strane život, teplo personifikované v Slnku, ktoré sa za zimného slnovratu rodí v podobe malého dieťaťa.

Ľudia tŕpli, ako sa tento súboj skončí. Aby ho urýchlili a Slnko, život a teplo zvíťazili čo najskôr, vykonávali obrady zimného slnovratu. Ich obsahom bola oslava slnečného svitu a tepla, magické úkony, ktorými sa malo privolať znovuzrodenie Slnka. Na odohnanie negatívnych síl sa využívali praktiky pozitívnej mágie, rozličné ochranné prostriedky, predmety, rastliny, magické znamenia a znaky. Svoj význam mali aj pranostiky a veštby týkajúce sa počasia. Slovania využívali najmä určité magické dni, ktorým sa pripisoval špeciálny účinok. Významné postavenie medzi nimi mal práve zimný slnovrat.

Spájanie pôvodných zvykov s kresťanstvom

Od vzniku kresťanstva túto tradíciu postupne prekryli vianočné a novoročné sviatky. V dedinskom prostredí sa však udržali mnohé prvky staršej, predkresťanskej tradície – napríklad trasenie plotov na Štedrý večer, aby sa dievky podľa smeru, odkiaľ zaštekal pes, dozvedeli, skadiaľ príde ženích.

Na Nový rok nemala prísť do domu nikdy prvá žena, prví mali prísť vinšovníci – chlapci z vyšného konca, aby šiel majetok a hospodárstvo hore kopcom, nie dolu. Vinše mali vždy predniesť mladí muži v plnej sile alebo chlapci, ktorí ešte budú rásť. Rozličné predmety zhotovené a použité v magických dňoch – pečivo, plátno a podobne – slúžili aj ako čarovné prostriedky. Množstvo úkonov malo podľa princípu mágie podobnosti privolať rovnaké účinky.

(viac…)
Najnovšie autorské články