V súčasnosti často počuť názor, že štátna moc nemá zasahovať do podoby rodiny, že jej má vraj ponechať voľný vývoj. Že do nej predtým nikdy nezasahovala a tak je to správne. Napríklad zástancovia manželstva párov rovnakého pohlavia to považujú za silný argument pre svoju stranu. Je ťažké vyjadriť, aká kolosálna ignorantská hlúposť to v skutočnosti je. Ale pokúsme sa o to.

Sprievodcom nám môžu byť dve knihy aktuálne pre dnešnú dobu. Preklad práce Dominion (2019) aj v našich končinách známeho britského historika Toma Hollanda sa pripravuje. Na jednej strane ateistickí radikáli, usilujúci sa o odstránenie kresťanského dedičstva z verejného života, dosiahli na Západe netušené inštitucionálne pozície. Na druhej strane nie je ťažké si všimnúť, že najdivokejšie výboje takzvanej woke revolúcie majú podivne "kvázi náboženský" charakter.

Zároveň sa pravicová opozícia voči týmto trendom často uchyľuje ku kresťanskému tvarosloviu, formám a symbolom – bez toho, aby bola nutne kresťanská v najzákladnejšom zmysle, teda praktizovala kresťanskú vieru. Tej podľa štatistík ubúda v Európe, ale najnovšie aj v donedávna veľmi náboženskej Amerike.

Do tejto postkresťanskej doby prichádza Holland s knihou o tom, ako veľmi je naša civilizácia kresťanská. Ako sa líši od civilizácií pred ňou aj súčasných civilizácií inde vo svete. Ako ani tí, ktorí sa chcú od kresťanstva čo najviac dištancovať, často netušia, že zostávajú v zajatí kresťanských spôsobov uvažovania. Ako má v kresťanstve svoje korene napríklad veda, hoci ich bežne označujeme za tmárske. Alebo myšlienka ľudských práv. Alebo komunizmus (tu, pochopiteľne, Holland dáva priestor českým táboritom). Alebo boj proti otroctvu – to síce praktizovali kresťanské impériá, ale v tom sa nelíšili od väčšiny štátov v dejinách. Líšili sa v tom, že otroctvo zrušili. Aj samotný pojem náboženstva ako niečoho samostatného a oddeleného od svetského života, saeculum, je kresťanský a Západ ho mnohým civilizáciám neorganicky vnútil. Západné poňatie obete, viny a odpustenia je neodmysliteľne kresťanské.

Je to tiež dôležitá kniha pre generáciu, ktorá si jedinečnosť Západu uvedomuje vďaka tomu, že nemusí byť dominantná – v Európe sa jeho kultúrne dedičstvo musí deliť o priestor s moslimami a na globálnej úrovni s Čínou.

(viac…)
Najnovšie autorské články