Po novom kňaz nebude môcť v jeden deň slúžiť omšu v tridentskej aj pokoncilovej forme. Rovnako nebude môcť slúžiť viac ako jednu tridentskú omšu za deň, miništranti a diakoni prítomní na omši na to budú musieť mať povolenie od biskupa.

Vatikán vydal v sobotu ďalšie prísne usmernenia o slávení tradičnej latinskej omše. Ako vysvetľuje CNA, dôvodom na vydanie ďalších usmernení sú otázky, ktoré prišli do Vatikánu od biskupov, čo sa pýtali, ako uviesť motu proprio Traditionis custodes do praxe. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí preto zverejnila „responsa ad dubia“, teda odpovede na pochybnosti. Tento dokument odpovedá na jedenásť otázok. Odpovede sú vždy jednoslovné, pričom ku každej odpovedi je následne pripojené zdôvodnenie.

Arcibiskup Arthur Roche, prefekt spomínanej kongregácie, pri tejto príležitosti taktiež napísal list predsedom biskupských konferencií, v ktorom uviedol, že hlavným cieľom nových obmedzení je podporovať cirkevné spoločenstvo. "Toto je smer, ktorým sa chceme uberať, a toto je zmysel odpovedí, ktoré tu zverejňujeme," povedal podľa CNA Roche.

Medzi hlavné obmedzenia patrí zákaz používania knihy Pontificale Romanum, čo obsahuje modlitby a obrady, ktoré vykonáva biskup pri udeľovaní sviatostí. V praxi to znamená, že po novom už v rámci tradičnej liturgie nebude môcť byť vysluhovaná sviatosť birmovania či sviatosť kňazstva.

(viac…)
Najnovšie autorské články