Čo bolo zač Tatársko, Veľké Tatársko, prípadne Veľká Tartária, ktoré sa podľa historických máp a atlasov rozprestierali v dnešnej strednej a východnej Ázii? Existuje na to vcelku jednoduchá odpoveď. Niektorí ľudia však radšej siahajú po bombastických vysvetleniach o starodávnych ríšach a utajovaných dejinách.

Vo svete nie je núdza o rôzne predstavy, ktoré idú proti všeobecným konvenciám. Po príklady nemusíme chodiť ďaleko, stačí nazrieť do aktuálnych diskusií o súčasnej pandémii či začítať sa do vyjadrení podporovateľov myšlienky plochej Zeme.

Dnes sa radšej dotkneme rôznych divokých pohľadov na svetové dejiny. Tých veru nie je málo, avšak niektoré teórie majú predsa len väčšiu obľúbenosť ako iné. Popri predstavách o vplyvoch žido-jašterov, o svetovláde černochov alebo o tom, že väčšina staroveku sa vlastne neudiala, sa vyníma aj takzvaná Veľká Tartária (Veľké Tatársko).

Ako takmer vždy pri podobných názorových prúdoch, nejde o ucelenú myšlienku. Na túto údajnú tajomnú ríšu existuje mnoho pohľadov, pričom v rôznych národoch nájdeme mnohé interpretácie. Vrátane toho slovenského, respektíve slovanského variantu, ktorý v zásade súvisí s ufoslovanstvom.

Ťažko presne špecifikovať, v čo stúpenci konšpiračných teórií o Veľkom Tatársku vlastne veria. Vznik sa odvodzuje od Anatolija Fomenka a jeho diela Nová chronológia, avšak nie každý teoretik sa nutne pridŕža Fomenkových nápadov. Spomenieme preto hlavné základné kamene, na ktorých stojí väčšina predstáv o takzvanej Veľkej Tartárii.

Taká vyspelá, taká neznáma

Predstavy sa v zásade krútia okolo toho, že v dnešnej strednej a východnej Ázii existovala v minulosti veľká a mocná krajina. Podľa niektorých názorov sa rozkladala aj v časti Severnej Ameriky či dokonca na celom svete. Táto veľmoc však v istom období prestala existovať.

Niekedy sa hovorí o vojenskej porážke, inokedy o podvode a rozložení zvnútra. V slovenskej iterácii sa zasa dozvieme, že údajná krajina sa rozložila dobrovoľne „rozhodnutím starších a žrecov“. V konečnom dôsledku je dôležité, že informácie o tejto Veľkej Tartárii boli stratené, či schválne vymazané z dejín.

Nezhody panujú aj v otázkach, kto obýval túto Veľkú Tartáriu. Spomína sa ako mnohonárodná ríša, inokedy ako ruská či slovansko-árijská krajina. Niekde je to zem Mongolov, Východoázijcov či turkických národov.

(viac…)
Najnovšie autorské články