Od piatka (17. 12.) sa na Slovensku pre očkovaných a tých, ktorí prekonali covid, otvárajú všetky prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo. Okrem toho budú môcť navštevovať aj múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice. Výnimku zo zákazu hromadných podujatí budú mať aj tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi.

V režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) sa od piatka (17. 12.) otvárajú všetky prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo. Otváracie hodiny pre vybrané prevádzky však budú obmedzené od 5.00 do 20.00 hod. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Len v režime OP a za dodržania podmienok môžu byť od 5.00 do 20.00 hod. otvorené prevádzky fitness, prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo a reštaurácie a welness v hoteloch, avšak len pre ubytovaných. Otvorené v režime OP môžu byť aj autoškoly, lanovky a vleky.

Ktoré prevádzky budú pre všetkých?

Vyhláška vymenúva aj prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5.00 do 20.00 hodiny v režime základ, teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status. Ide o drogérie, predajne novín a tlačovín či výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku vrátane príjmu reklamácií. Pre všetkých môžu otvoriť aj prevádzky telekomunikačných operátorov, poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a lízingových služieb a takisto aj oprava a servis elektroniky či iných vecí, strojov a zariadení.

Otvorené za týchto časových podmienok môžu byť aj kľúčové služby, obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn), predajne domácich a záhradkárskych potrieb, nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská či prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím.

V režime základ môžu byť otvorené predajne potravín, liečebné kúpele, prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo donáškou a lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok či očné optiky.

Otvorené môžu byť v režime základ aj predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, zásielkový predaj tovarov, predajne náhradných dielcov pre motorové vozidlá, odťahové služby, práčovne a čistiarne, čerpacie stanice a pohrebné služby. Takisto aj služby technickej a emisnej kontroly.

Fungovať môžu i taxislužby, advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia. Zatvorené nebudú musieť byť ani zberné dvory, služby dlhodobého a karanténneho ubytovania, závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne či obchodné domy.

Do obchodného domu sa dostanú všetci, ale...

(viac…)
Najnovšie autorské články