Nech je situácia akákoľvek vážna, slovenčinu by sme nemali kriviť. Aj keď ide o predsedu vlády.

Slováci sa ako moderný národ zrodili v 19. storočí, združili sa okolo spisovného jazyka. Reč, ktorou rozprávajú, je dôležitá dodnes, spája nás často už iba ako jediná. Preto vo mne vždy hrkne, keď počujem nový nezmysel prenesený do jazyka.

Naposledy ma podvihlo, keď sa objavil pojem prekonaný, ktorý mal nahradiť dlhšie spojenie ten, čo prekonal. Šíri sa v médiách už mesiac. Možno to nebolo úplne prvý raz, čo táto náhrada vyšla na svetlo Božie, ale ja som to zachytil premiérovo z úst predsedu vlády Eduarda Hegera, keď v polovici novembra pred národom ohlasoval nové opatrenia proti pandémii.

V režime OTP – čo je, mimochodom, aj názov maďarskej banky, ktorá donedávna pôsobila na slovenskom trhu – bolo treba skratku vysvetliť troma jednoduchými slovami. A tak k pojmom očkovaný, testovaný pribudol ďalší – prekonaný. Prvé dve slová sa používajú dlhšie, aj tu by bolo správne nahradiť ich pojmami zaočkovaný, otestovaný, lebo takto to vyzerá, akoby sme hovorili o ľuďoch, ktorých práve teraz očkujú či testujú.    

(viac…)
Najnovšie autorské články