Rezorty obrany a diplomacie zverejnili tento týždeň návrh armádnej zmluvy s Američanmi. Zatiaľ čo Washingtonu prináša štedrý balík oprávnení na našom území, Bratislava sa musí uspokojiť so zárukami budúcej ochrany. U odporcov to vzbudzuje obavy z trvalej vojenskej prítomnosti Spojených štátov na našom území, no ministri Jaroslav Naď a Ivan Korčok ubezpečujú, že ide o štandardné ustanovenia a že pôsobeniu zahraničných síl na slovenskom území musí predchádzať súhlas vlády a parlamentu.

Debata o angažovaní sa americkej armády na území Slovenska tento týždeň opäť ožila. Dôvodom je predstavenie Dohody o obrannej spolupráci medzi našou krajinou a Spojenými štátmi americkými.

Dokument má 36 strán, pochádza z dielne rezortu obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) a ministerstva zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS). Rokovania o tzv. Defence Cooperation Agreement (DAC) sa uskutočňovali štyri roky.

Zmluva ponúka ozbrojeným silám Ameriky, jej kontraktorom a súvisiacim civilným pracovníkom široké spektrum jednostranných výhod a ústupkov, pričom Slovensko má recipročne získať ochranu nášho územia v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie.

Preprava a skladovanie zbraní

Podľa navrhovaného znenia článku 3 je napríklad americká armáda oprávnená operačne riadiť „dohodnuté zariadenia“ a súvisiace priestory, vykonávať kontrolu vstupu do nich a realizovať značný súbor stavebných činností. V prípade ratifikácie by mala zmluva pomôcť aj dvojici vojenských letísk pri Malackách a na Sliači, ktoré by získali viac ako 100 miliónov eur na modernizáciu.

Určený zástupca Slovenska zároveň v zmluve dostáva možnosť sprostredkovať vojenským zložkám USA aj dočasný prístup na pozemky a zariadenia v súkromnom, ale aj verejnom vlastníctve. Toto sprostredkovanie sa vykoná bez toho, aby ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA vznikli náklady,“ píše sa.

Článok 4 zase umožňuje „prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál... v dohodnutých zariadeniach a priestoroch a na iných miestach podľa vzájomnej dohody“.

Voľný pohyb bez kontroly

V zmysle ustanovení DAC môže armáda Spojených štátov vstupovať na územie Slovenska, odchádzať z neho a voľne sa na ňom pohybovať, pričom jej dopravné prostriedky rôzneho charakteru nepodliehajú prehliadke bez súhlasu Spojených štátov a nesmie sa do nich vstupovať.

„Ozbrojené sily USA a dodávatelia USA vykonávajúci činnosti v mene ozbrojených síl USA zaplatia za požadované a prijaté služby primerané poplatky vo výške, ktorá nie je menej výhodná ako pre Ozbrojené sily SR, oslobodená od daní a podobných poplatkov,“ píše sa ďalej v bilaterálnej zmluve.

V ďalšej časti dohody, presnejšie v článku 7, sa možno dočítať, že Ozbrojené sily USA a súvisiace osoby sú vyňaté z predpisov upravujúcich registráciu a kontrolu cudzincov. Ich pobyt na území SR sa podľa DAC považuje za prechodný pobyt.

Slovenské orgány nebudú zaujímať menej závažné trestné činy vojakov USA

(viac…)
Najnovšie autorské články