Musíme v Európe rešpektovať Dohovor o ľudských právach a uznávať „manželstvo“ aj vtedy, ak ide o nútené detské sobáše uzavreté ešte na Blízkom východe? Ide o jednu z mnohých ukážok neprekonateľného rozporu medzi hodnotami Európy a prvkami islamskej tradície. Na riešenie tohto rozporu nám chýbajú zdroje a ocitáme sa tak v pasci vlastných princípov.

Inger Støjbergová je bývalá dánska ministerka pre migráciu. V roku 2016, teda na vrchole migračnej krízy, rozdelila 23 azylových párov najmä zo Sýrie. Išlo o prípady, keď dotyčné „manželky“ boli nedospelé. Dievčatá mali 15 až 17 rokov, niektoré boli vydaté už od štrnástich.

Exministerka tak urobila z obáv, že sa medzi migrantmi nachádzajú obete nútených detských sobášov. V pondelok však bola za tento krok odsúdená, bude tak musieť nastúpiť na dvojmesačný výkon väzby. Podľa súdu porušila Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, na základe ktorého rodiny migrantov nesmú byť rozdelené.

Lenže čo v prípade, keď samotný manželský zväzok vážne protirečí európskym zákonným aj hodnotovým normám, ktoré umožňujú len sobáš ako slobodné rozhodnutie po dovŕšení dospelosti?

Najnovšie autorské články