Rozhovor s riaditeľom SAD Prievidza Michalom Dankom. O tom, čo sa stalo v Bratislave a čo si z toho vezmú iné mestá na Slovensku.

V Bratislave opäť pokračuje sága so zabezpečením prímestskej dopravy, ktorá skolabovala od momentu, keď verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť Arriva. Na istý čas vznikla dohoda predchádzajúceho a súčasného poskytovateľa, ale opäť je všetko pri starom.

Štandard sa preto rozhodol urobiť rozhovor s Michalom Dankom, riaditeľom SAD v Prievidzi, aby sme videli, ako o téme rozmýšľajú inde na Slovensku a aké ponaučenie si možno z bratislavského kolapsu zobrať. Michal Danko začal krátkym vyhlásením, ktoré sa ukazuje ako dôležité pre pochopenie témy: „Pracujem na SAD-ke viac než 30 rokov, v pozícii riaditeľa som už 18. rok, takže rozumiem vodičom a debate o tom, ako zarábajú, aká je to práca. Práca vodiča je ťažká, nerobí len 8 hodín, vodič má nerovnomerný rozvrh pracovného času, niekedy je v pohotovosti, inokedy čaká na prácu, niekedy začína ráno o 4. hodine a končí večer, a nemá pritom zaplatených 12 hodín práce. Sú to zaslúžené peniaze."

V Bratislave vypukol veľký problém s prímestskou dopravou, ktorá v podstate skolabovala, keď dopravcu Slovak Lines nahradila spoločnosť Arriva. Zaujíma nás, ako to vidíte z perspektívy vodičov?

Šoféra autobusu v Bratislave a šoférov v Lučenci, Vranove alebo u nás v Prievidzi nemožno porovnávať. Odlišné náklady na život v hlavnom meste a inde po krajine znamenajú odlišné nároky na plat. To treba chápať. Problémom Bratislavy sa stalo verejné obstarávanie, nechcem sa vyjadriť k detailom, ale treba povedať, že takýmito verejnými obstarávaniami musia prejsť všetky mestá, a súčasne, že existuje aj istá alternatíva.

Aká?

Sú samosprávy, ktoré sa rozhodli, že si urobia vlastnú firmu na poskytovanie dopravy, vlastný dopravný podnik práve vytvárajú v Martine. Od prvého januára tam bude zamestnávateľom šoférov mesto Martin. Mesto už urobilo zmluvu o prechode práv a povinností, dohodli sa s bývalým zamestnávateľom, že prevezmú ich podnik a zároveň budú rešpektovať všetky doterajšie mzdové požiadavky, sociálne zabezpečenie a podobne. Chcem tým povedať, že existujú nejaké možnosti, aby mal vodič zachované to, čo mal doteraz. Že s príchodom nového majiteľa sa nemusí všetko zmeniť.

Nech sme konkrétni, koľko vlastne u nás zarábajú šoféri?

V našej spoločnosti mali vodiči v roku 2020 mzdu v priemere 1 200 eur v hrubom. V tomto roku je priemerná mzda 1 240 eur, samozrejme, že niektorý vodič môže mať 1 400 eur, iný 1 200 eur, hovorím o priemere.

Ovplyvní vývoj miezd do ďalšieho roka to, čo sa stalo v Bratislave?

Povedal by som, že zatiaľ má väčší tlak na zvýšenie miezd rastúca inflácia, rokujeme o náraste miezd na ďalší rok, je predpoklad, že sa dohodneme na náraste o 7 percent, aby v ďalšom roku bola priemerná mzda 1 300 eur v hrubom, asi tisíc eur v čistom.

Podľa čoho si môže vodič zarobiť viac?

Kritérií je niekoľko, máme vodičov, ktorí robia od pondelka do piatku, aj takých, čo robia cez víkendy, záleží, či jazdia na mestskej alebo prímestskej doprave. Odmeňovanie nezávisí od toho, či u nás pracuje 25-ročný chlapec alebo 50-ročný šofér alebo žena. Odmena je vyslovene za prácu. Existujú aj niektoré odmeny za vernosť, odmena pri jubileu či pri odchode do dôchodku.

Máte problém, že by vodiči starli a že o pár rokov môže byť problém súčasných šoférov nahradiť?

Tento problém je v nejakej miere prítomný všade, my sme to zatiaľ vždy dokázali zvládnuť. Robili sme nábor, že sme nádejným vodičom preplatili vodičák a podpísal záväzok, že bude u nás tri roky robiť, postarali sme sa o vyškolenie. Ak by chcel odísť skôr, musel by zaplatiť nejakú alikvotnú čiastku.

Chcem sa spýtať na jednu hypotetickú otázku: V Bratislave teraz riešia nedostatok šoférov dovozom ľudí z Ukrajiny. Ak by sa to ujalo, hrozí, že títo vodiči budú znižovať cenu práce pre šoférov vo všeobecnosti, čo by malo do budúcnosti za následok zníženie atraktivity povolania pre slovenských pracovníkov?

(viac…)
Najnovšie autorské články