Mimo okien chodí starý dedko Mráz...“ Tieto slová z ruskej detskej básne pripomínajú známu slovenskú pesničku: „Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš.“ Tu sa však hovorí o inej osobe – aspoň v Rusku sú si tým všetci istí.

Takmer pred rokom som v Štandarde písal o vianočno-novoročných zvyklostiach v Rusku a porovnal ich so slovenskými. Túto tému som však ešte úplne nevyčerpal.

Napríklad v ruskej zimnej tradícii celkom chýba svätý Mikuláš. Je to prekvapujúce, najmä ak si uvedomíte, že svätý Mikuláš bol byzantínec a Rusko sa k byzantskej tradícii hlási. Prečo ale neobdarúva deti na Vianoce či na Silvestra, ale takmer mesiac pred tým, je pre Rusov úplnou záhadou. Ako aj to, prečo mu asistuje čert, ktorý by sa k svätcovi nemal ani približovať.

Rusov šokuje aj to, že vianočné darčeky rozdáva sám Ježiško. Ich pravoslávna cirkev by to pravdepodobne považovala za rúhanie.

Na druhej strane, ruský zimný hrdina dedo Mráz (Дед Мороз) je pre Slovákov tiež tajomstvom. Odkiaľ pochádza? Čo má spoločné s kresťanským sviatkom?

Mráz Ivanovič

Vo východoslovanskej ľudovej tradícii sa možno stretnúť s Mrázom – pohanským zosobnením sily prírody a celého jej ročného obdobia – zimy. Bol dôležitou postavou, pretože zodpovedal nielen za chlad, ale aj za ľad a sneh.

V minulosti nespôsobovalo sneženie a zamŕzanie vody také dopravné problémy ako dnes, ale naopak, riešilo ich. Na jar a na jeseň (a na severe aj v polovici leta) boli pozemné cesty skoro neprejazdné. Sneh a ľad umožňovali jazdu a dopravu na saniach, čo oživovalo spojenie medzi mestami a dedinami. Takže ľudia rešpektovali Mráza a netrpezlivo čakali na jeho príchod. Hoci vedeli aj to, aký je nebezpečný, niekedy až smrtiaci.

Postava Mráza však ešte dlho nemala súvis s Vianocami alebo s Novým rokom, ani s deťmi a darčekmi. Až v 19. storočí sa začali pokusy vytvoriť v Rusku sviatočnejší kolorit, ktorý by dotváral zimné slávnosti.

Cár Alexander II. (žiak slávneho básnika Vasilija Žukovského a osloboditeľ roľníkov z nevoľníctva) chcel, aby sa na tento účel využil práve svätý Mikuláš, a Rusi by tak zostali v rámcoch celoeurópskych tradícií. Hoci veriaci v Rusku tohto svätca veľmi rešpektujú, v krajine sa ho nikdy nepodarilo spojiť s Vianocami.

(viac…)
Najnovšie autorské články