Ústav pamäti národa má získať otvorené reprezentatívne sídlo. Nevyužívaná budova, ktorú mu dal štát v roku 2021, sa má zrekonštruovať, predpokladané náklady sú vyše 8,2 milióna eur. Vláda v utorok odsúhlasila začatie verejného obstarávania. Obnovu by mali zrealizovať do roku 2026.

"(Sídlo) bude dostupné bývalým politickým väzňom, ich rodinám a príbuzným, školám v rámci školskej aj mimoškolskej vzdelávacej činnosti, ale aj širokej verejnosti; a miestom pamäti a diskusie o našej nedávnej minulosti a nedemokratických režimoch formou sprístupnenia dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek, publikácií, prednášok, interiérových a exteriérových výstav, muzeálnej expozície a ďalších edukačných prostriedkov," uvádza sa v materiáli.

ÚPN sídlil od svojho vzniku v roku 2003 na siedmich miestach. Nehnuteľnosť na Krížnej ulici v Bratislave, ktorú majú zrekonštruovať, pozostáva z administratívnej a hospodárskej budovy. Obe sú v zlom stavebno-technickom stave, ktorý nevyhovuje platným hygienickým a bezpečnostným normám.

Po rekonštrukcii bude mať ústav k dispozícii administratívne priestory s kanceláriami pre približne 100 zamestnancov a zázemie s celkovou podlahovou plochou 1 540 štvorcových metrov, priestory pre archív, knižnicu, manipulačku a bádateľňu s celkovou podlahovou plochou 1 100 štvorcových metrov, muzeálne priestory s expozíciou a depotmi s celkovou podlahovou plochou 1 200 štvorcových metrov a ostatné plochy s technologickým zázemím a skladmi vo výmere 280 štvorcových metrov.

Najnovšie autorské články