AKTUALIZOVANÉ Od 17. decembra sa upravia protipandemické opatrenia, pričom zhromažďovanie sa bude umožnené maximálne šiestim ľuďom, prípadne iba členom jednej domácnosti. Uvádza sa to v návrhu na aktualizáciu opatrení, ktoré v utorok schválila vláda. Návrh zároveň definuje podmienky zákazu vychádzania. Hlavným dôvodom zmien je obava zo šírenia variantu omikron.

„Vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 17. decembra 2021 v čase od 20:00 hod. do 05:00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022,” uvádza sa v návrhu.

Toto obmedzenie by sa nemalo vzťahovať na cestu do a zo zamestnania, avšak týka sa to zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu z domácnosti. Musia sa tiež preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Povolenie na pohyb by mali dostať aj osoby zabezpečujúce presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a poskytujúce terénne sociálne služby.

Výnimky, výnimky a výnimky

Výnimku z obmedzenia tvorí aj cesta s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, cesta do zdravotníckeho zariadenia s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, a tiež cesta do lekárne.

Povolené budú aj cesty s cieľom starostlivosti o odkázanú blízku osobu alebo príbuzného, prechádzky so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska a pobyt držiteľa poľovného lístka v prírode v súvislosti s plnením opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných. Opatrenie sa nebude týkať ani účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone v prípade osôb, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Aktualizované nariadenie ponecháva režim OTP v IC vlakoch, v rýchlikoch a diaľkových linkách autobusov, rovnako v platnosti ostáva zákaz zhromaždení viac ako šiestich osôb s výnimkou členov spoločnej domácnosti. Minister dopravy má zabezpečiť možnosť testovania na medzinárodných civilných letiskách.

Situácia sa stabilizovala, no je tu omikron

Epidemiologická situácia na Slovensku sa v týchto dňoch podľa rezortu zdravotníctva stabilizovala aumožňuje uvoľniť nemocničné kapacity pred hroziacim nástupom epidemickej vlny. "Počty pozitívne testovaných PCR, ako aj antigénovými testami na Slovensku ostatné dni naďalej z vysokého vrcholu klesajú. Naďalej je však počet pozitívne testovaných osôb za ostatných sedem dní vysoko nad maximom druhej vlny," uvádza sa v materiáli s tým, že klesá aj pozitivita testov. Poklesli i výjazdy záchranárov k pacientom s COVID-19. V nemocniciach je však naďalej vysoký počet pacientov.

Rezort zdravotníctva ďalej konštatuje, že nový variant omikron, zaznamenaný už aj na Slovensku, môže zásadnejšie ovplyvniť situáciu. Zákaz nočného vychádzania má znížiť mobilitu a eliminovať priestor na vytváranie rizikových sociálnych kontaktov. Začiatkom školských prázdnin, čerpaním dovoleniek či utlmením ekonomických aktivít v prevádzkach sa zníži denná mobilita a obmedzia sa sociálne kontakty v školách či na pracoviskách.

"Zároveň vzhľadom na vysoký počet výnimiek z dnes platného denného zákazu vychádzania bolo potrebné prehodnotiť aktuálne platný stav. Pri zavádzaní nočného vychádzania sa preto určujú len výnimky na aktivity, ktoré nie je možné realizovať striktne len v čase od 5.00 do 20.00 h," odôvodňuje rezort zdravotníctva. V prípade zhoršujúcej sa situácie má vláda bezodkladne prehodnotiť opatrenia.

V diaľkovej doprave bude OTP režim

(viac…)
Najnovšie autorské články