Zastarané, sexistické i rasistické. S tým prišla nová štúdia z Austrálie, v ktorej autorka analyzovala detské knižky vo svojej rodnej krajine i v USA. Podľa nej by sa mali problematické diela odstrániť a nahradiť modernými verziami.

Tradičné detské rozprávky a knižky sú rasistické, sexistické a „zastarané“. V štúdii to vyhlásila austrálska doktorka Helen Adamová z Univerzity Edith Cowanovej, podľa ktorej by mala byť väčšina diel pre deti stiahnutá z políc knižníc.

„Svet prezentovaný v detských knihách reflektuje prevažne strednú triedu a heterosexuálnych hrdinov či postavy,“ sťažuje sa autorka štúdie. Podľa nej chýba klasickým dielam pre deti okrem iného aj „rodová reprezentácia“.

Všetko je zlé

Napríklad problémom kníh o psíkovi menom Harry od Gene Zionovej bol fakt, že autorka využila osobné zámeno „on“ pre hlavnú postavu psa. Podobne vraj knižka problematicky zobrazuje takzvanú nukleárnu rodinu – teda pracujúceho otca a matku, ktorá sa stará o domácnosť a o deti.

Dielo Kocúr v klobúku od Theodora Seussa Geisela zasa podľa Adamovej podporuje belošskú nadradenosť a rasizmus. Spisovateľ vraj stereotypne zobrazil menšinové kultúry, alebo ich postavil do istej „exotickej“ podoby naproti hlavným hrdinom.

(viac…)
Najnovšie autorské články