Podiel zrušených právoplatných rozhodnutí generálnym prokurátorom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku (TP) na celkovom počte podaných návrhov klesá. Vyplýva to zo štatistiky Generálnej prokuratúry (GP) SR. TASR o tom informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.

„Argumentácia tých, ktorí v ostatnom čase poukazujú na nadužívanie, teda nadmerné či neprimerané používanie paragrafu 363 TP, nie je pravdivá. Zo štatistických údajov GP SR je nepochybné, že podiel zrušených právoplatných rozhodnutí generálnym prokurátorom na celkovom počte návrhov oprávnených osôb v roku 2021 je oproti predchádzajúcim rokom podstatne nižší,“ vyhlásil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Dodal, že ak dochádza k nadužívaniu, tak len v súvislosti so zneužívaním mediálneho priestoru na šírenie „klamstiev, zavádzania a manipulovania verejnej mienky“.

V roku 2021 je podiel zrušených rozhodnutí 13,55 percenta, vlani to bolo 16,25 percenta a v roku 2019 viac ako 19 percent. „V roku 2020 bol tento podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr 16,41 percenta a pri rozhodnutiach Úradu špeciálnej prokuratúry 15 percent, v roku 2021 predstavoval podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr 13,71 percenta a pri rozhodnutiach Úradu špeciálnej prokuratúry 12,93 percenta,“ spresnil hovorca.

Trestný poriadok umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.

(tasr)

Najnovšie autorské články