Najvyšší predstavitelia britskej polície združení v Národnej rade policajných náčelníkov (NPCC) zvažujú verejné priznanie, že zložky, ktoré vedú, sú inštitucionálne rasistické.

Diskusie o tejto problematike sa začali vo štvrtok a podnietili ich slová policajnej poradkyne pre rasové otázky Abimboly Johnsonovej, ktorá skonštatovala, že uvedené vyhlásenie je potrebné, ak majú rasové a etnické menšiny uveriť sľubom o radikálnej reforme polície.

„Ak má byť plán protirasistický, musí akceptovať inštitucionálny rasizmus,“ povedala Johnsonová. „Ak je cieľom získať dôveru černošských komunít, polícia musí začať uznaním historických aj súčasných prejavov rasizmu v polícii,“ dodala.

Údajným problémom v tomto ohľade je napríklad prevažujúce zastúpenie belochov medzi policajtami alebo ich vo všeobecnosti vyššie hodnosti, väčšia šanca prepustenia príslušníkov z radov etnických menšín či vyššia miera preverovania černochov pre drogovú trestnú činnosť.

Najnovšie autorské články