Emeritný biskup v Španielsku sa oženil s rozvedenou autorkou pochybnej spisby. Kontroverzný prelát mal politicky nekorektné vyhlásenia, bol hrdý Katalánec a vyvolával rozporuplné reakcie.

Problém odchodu katolíckych kňazov zo služby a povolania, a nie nezvykle aj ich vstup do manželstva, nie je v cirkvi ničím novým. Aj keď v poslednej dobe predsa len získal niečo nové. Keď k tomu dôjde, zväčša sa o tom mlčí, už to nevyvoláva ani pohoršenie. Medzi veriacimi, ale čoraz viac aj v prostredí cirkvi. Vidíme to, žiaľ, aj na Slovensku.

Možno by nás mohol trochu zobudiť prípad z Katalánska. Najmladší a emeritný biskup zo Španielska sa oženil so spisovateľkou literatúry pochybnej kvality" s eroticko-satanistickými prvkami. Xavier Novell Gomà, ktorý sa v lete tohto roku vzdal vedenia diecézy Solsona v autonómnej časti Katalánsko, koncom novembra uzavrel civilné manželstvo s psychologičkou Silviou Caballolovou Clementeovou.

Na túto závažnú skutočnosť" práve reagovala Španielska biskupská konferencia. Jej niekdajší najmladší člen uzavretím manželstva porušil Kódex kánonického práva, keďže klerik, ktorý sa pokúša uzavrieť manželstvo čo i len občiansky, upadá do suspenzie". (kánon 1394, § 1). Suspenzia (zbavenie úradu či funkcie) znamená, že aj keď Gomà je naďalej biskup, nemôže vykonávať žiadnu z funkcií, ktoré vyplývajú z takéhoto stavu (titulu); okrem iného je zakázané vysluhovanie sviatostí a akékoľvek vyučovanie, verejné aj súkromné," vysvetlilo komuniké španielskych biskupov.

Kontroverzný Katalánec s politicky nekorektnými vyhláseniami

Xavier Novell Gomà upútal pozornosť médií svojimi politicky nekorektnými vyhláseniami. Naznačil spojenie medzi rastúcou sexuálnou dezorientáciou" a absenciou otca v detstve, zastával terapie na vyliečenie z homosexuality, potrat prirovnával ku genocíde. Zato si vyslúžil kritiku progresívcov a nálepky, že je netolerantný", reakcionársky", ako aj autoritatívny a nepredvídateľný biskup" a podobne. Teraz tie isté médiá o ňom píšu oveľa radšej, aj keď nemožno uprieť dvojitú dávku škodoradosti a irónie.

(viac…)
Najnovšie autorské články