Vznikom nezávislých poľských odborov Solidarita, prvého masového opozičného hnutia v socialistickom tábore, sa v septembri 1980 fakticky začal koniec sovietskej nadvlády nad strednou Európu. Vzhľadom na rastúci vplyv a silu Solidarity bol v Poľsku vyhlásený výnimočný stav a moc v krajine prevzala armáda. Od tohto tragického dátumu uplynie dnes (12. decembra) 40 rokov.

Na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia sa nachádzalo Poľsko na pokraji hospodárskeho kolapsu. Nespokojnosť obyvateľstva umocňovala zložitá hospodárska situácia prejavujúca sa rastom cien vrátane potravín.

Pre poľský národ bola v roku 1978 veľkým impulzom v boji za slobodu voľba kardinála Karola Wojtylu za pápeža Jána Pavla II. Už nasledujúci rok navštívil novozvolený pápež rodnú krajinu a Poliakov vyzval, aby sa nebáli a začali sa domáhať lepších životných podmienok, ale aj občianskych práv.

Rok po návšteve pápeža Jána Pavla II. vzniklo 17. septembra 1980 v Gdansku nezávislé odborové hnutie Solidarita. Popularita Solidarity rástla veľkým tempom, keď sa k nej len počas niekoľkých mesiacov prihlásilo takmer desať miliónov Poliakov. Aj vďaka charizmatickému lídrovi Lechovi Wałęsovi sa hnutie stalo hlavným prúdom protikomunistického odboja v Poľsku.

Najnovšie autorské články