Katolícka cirkev momentálne rieši otázku, či video organizácie New Ways Ministry patrí na internetovú stránku synody o synodalite. Na prvý pohľad banálny spor v sebe však skrýva zásadnú otázku o prístupe katolíckej cirkvi k LGBT komunite.

Korene sporu, ktorý sa momentálne odohráva v katolíckej cirkvi, siahajú až do roku 1977. Vtedy totiž katolícka rehoľná sestra Jeannine Gramicková spolu s katolíckym kňazom Robertom Nugentom založili v Marylande v USA organizáciu s názvom New Ways Ministry (NWM). Táto organizácia sa pôvodne venovala katolíkom, ktorí sa identifikovali ako homosexuáli. Dnes tu však už môžeme zarátať aj bisexuálov, transgenderové osoby a podobne. Na tom by, samozrejme, nebolo nič zlé, veď podobné prípady poznáme aj na Slovensku (Linka Valentín), problémom však je, že NWM koná v rozpore s náukou katolíckej cirkvi. Jej predstavitelia totiž podporujú manželstvá homosexuálov, podporujú ich v adopcii detí či podstúpení zmeny pohlavia a bojujú za rôzne ďalšie ich „práva“. Úplne jednoducho povedané, je to taká katolícka obdoba slovenskej organizácie Inakosť.  

NWM sa pritom dlhodobo snaží o oficiálne schválenie od katolíckej cirkvi. Cirkevní predstavitelia v nej preto už viackrát podnikli prešetrovania, pričom doposiaľ všetky sa vyslovili proti jej oficiálnemu uznaniu. Dokonca sa stalo ešte niečo navyše: Kongregácia pre náuku viery v roku 1999 po svojom zisťovaní konštatovala, že Gramickovej s Nugentom by mala byť kvôli nejednoznačnosti a chybám v prístupe zakázaná pastorácia medzi homosexuálmi (Nuget poslúchol, Gramicková nie). Túto správu podpísal vtedajší prefekt kongregácie Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. V roku 2010 nebohý kardinál Francis George, vtedajší biskup Chicaga a predseda Konferencie katolíckych biskupov USA, vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že služba poskytovaná New Ways Ministry nemá súhlas ani uznanie zo strany katolíckej cirkvi.

Odvtedy, samozrejme, ubehlo veľa rokov, časy sa zmenili a NWM si získalo viacero priaznivcov v radoch katolíckej cirkvi, pričom najprominentnejším je jezuita James Martin, ktorý je u nás známy najmä vďaka svojej knihe Jezuitský návod (takmer) na všetko. Ten sa v posledných rokoch začal venovať najmä „pastorácii“ LGBTI osôb či skôr propagande ich práv. Práve on na svojom twitterovom účte 6. decembra upozornil, že video od NWM sa objavilo na webovej stránke synody medzi oficiálnymi zdrojmi. Martin to nazval „malým, no historickým krokom vpred pre LGBTQ katolíkov.“

Po tom, čo o tejto skutočnosti informovali viaceré médiá, však bolo spomínané video z internetovej stránky synody odstránené.

https://twitter.com/JamesMartinSJ/status/1467827376457461764?s=20

Listy

Až doteraz sa zdalo, že to bude len malá, nepodstatná epizódka. Avšak už dva dni nato, teda v stredu 8. decembra sa vedenie NWM rozhodlo zverejniť informáciu, že ešte na jar a v lete tohto roka dostal jej riaditeľ Francis DeBernardo dva súkromné listy, ktoré mu poslal pápež František.

(viac…)
Najnovšie autorské články