Ešte v prvej polovici tohto roka vyhlásilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR výzvu, prostredníctvom ktorej mohli organizácie žiadať o nenávratný finančný príspevok na dostupné bývanie s prvkami housing first.

Cieľom dostupného nájomného bývania s prvkami housing first je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej skupine za podpory sociálnych pracovníkov. Dokopy ministerstvo schválilo 18 projektov, ktoré podporí sumou 4,6 milióna eur.

Medzi schválenými projektmi sú napríklad organizácie ako Úsmev ako dar, Proti prúdu, Vagus, Depaul Slovensko či Spišská katolícka charita. Projekty sú schválené na dva roky.

Ako názov housing first napovedá, cieľom projektu je bojovať proti bezdomovectvu s tým, že ostatné potreby sa naplnia potom, ako človek získa stabilné bývanie.

Pomáhajú dlhšie

Podľa oficiálnych štatistík žije v súčasnosti na Slovensku na ulici viac ako 23-tisíc ľudí. Počet tých, ktorí sa nachádzajú v núdzi, je však oveľa väčší. Každá organizácia preto starostlivo vyberá jednotlivca alebo rodinu, ktorej pomôže. No organizácie sa snažili zaobstarať bývanie ľuďom v núdzi aj pred touto výzvou, no príspevok od štátu im významne pomôže.

„Náš program Bývanie Nota bene realizujeme už päť rokov. Aktuálne podporujeme 20 klientov v 14 nájomných bytoch. Od súkromných prenajímateľov sa nám doteraz podarilo sprostredkovať osem nájomných bytov a ďalšie tri máme v ponuke,“ hovorí Nina Beňová zo združenia Proti prúdu. Z dotácie, ktorú dostali od štátu, má združenie v pláne sprostredkovať minimálne šesť nájomných bytov pre ľudí bez domova.

Nezisková organizácia Depaul Slovensko začala projekt integračného bývania už v roku 2020. „Od začiatku sme v ňom chceli pomôcť pri integrácii ľuďom bez domova, ktorí dlhodobo využívajú služby v ostatných našich projektoch. Keďže drvivá väčšina našich ľudí sú jednotlivci, rovnakým smerom je zameraný aj integračný projekt. V rámci výzvy z ministerstva plánujeme pomôcť minimálne siedmim ľuďom bez domova získať stabilné bývanie a v bývaní im poskytnúť potrebnú podporu a sprevádzanie,“ povedal pre Štandard riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš.

(viac…)
Najnovšie autorské články