Prihlásiť sa

Za Máriou Sládkovičovou: Krásnou ženou, ktorá sa obetovala pre druhých

WhatsApp Image 2021-12-08 at 16.36.58 Mária Sládkovičová. Foto: Archív rodiny

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie zomrela v Centre Betlehem v Petržalke u sestier Matky Terezy ich spolusestra, Slovenka MUDr. Mária Sládkovičová, rehoľným menom Ján Mária. Bolo to v deň, keď pred 18. rokmi zložila v spoločenstve Matky Terezy večné rehoľné sľuby.

Mária Sládkovičová vstúpila na začiatku 80. rokov do skrytého Spoločenstva Fatima, ktoré v roku 1974 založili Silvester Krčméry a Vladimír Jukl. V tomto spoločenstve sa angažovala v laickom apoštoláte medzi študentmi medicíny, podieľala sa na tajnom prenášaní náboženských kníh z Poľska cez hrebene hôr. Ku koncu 80. rokov z neho odišla a v máji 1990 sa pri stretnutí s Matkou Terezou na Slovensku rozhodla vstúpiť do jej Kongregácie misionárok lásky. Pôsobila ako lekárka 25 rokov v Etiópii, mala na starosti nemocnicu s tisíc pacientami. Hovorila mi, že vykonávala všetky lekárske služby od internistu, cez operácie, trhanie zubov, starala sa o deti s HIV. Tento rok vážne onkologicky ochorela a vrátila sa na Slovensko.

Mária Sládkovičová. Foto: archív rodiny

Mária Sládkovičová bola krásna žena, ktorá sa v živote celkom obetovala pre druhých. Bola ženou vernou cirkvi, ale zostala vždy slobodnou vo vyjadrení svojho názoru i postoja. Pri našom poslednom stretnutí, ešte na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, sme spolu s jej dávnou priateľkou, MUDr. Ivanou Krajčovičovou, ktorá pracuje v tejto nemocnici, po stretnutí s ňou hovorili, že sme sa rozprávali so svätou ženou.  

Keď pápež František navštívil 13. septembra 2021 Centrum Betlehem, dom sestier Matky Terezy v Petržalke, zostal chvíľu stáť pri Márii Sládkovičovej, ktorá bola na vozíku. Ona mu vtedy povedala, že obetuje svoj život zaňho. Tento týždeň svoj sľub jemu zavŕšila! Nech odpočíva v pokoji v náruči Božej!