Návrh plošného zákazu olova v strelných zbraniach je zlý a zbytočne obmedzujúci. Vyjadril sa tak v utorok minister hospodárstva Richard Sulík. Spolu so streleckými združeniami predstavili vyhlásenie, v ktorom poukázali na neblahé následky takéhoto zákazu.

Minister hospodárstva SR Richard Sulík na utorkovej tlačovej besede v mene svojho rezortu vyslovil odpor voči plánom Európskej komisie zakázať olovené strely do zbraní. Pripojili sa k nemu aj zástupcovia slovenských streleckých organizácií.

Sulík uviedol, že téme obmedzovania legálnej držby strelných zbraní sa venoval už ako europoslanec, keďže ide o okliešťovanie osobných práv. „Bohužiaľ, tie snahy Európskej únie obmedzovať tieto aktivity pokračujú ďalej. Momentálne sú na stole snahy o zákaz používania olova v strelných zbraniach,“ poznamenal minister hospodárstva, ktorý daný návrh považuje za zlý a zbytočný.

Tento názor zdieľajú prakticky všetky významnejšie zväzy a združenia streleckej verejnosti na Slovensku. Na tlačovej besede predstavili spoločné vyhlásenie proti navrhovanému zákazu olova, ktorého súčasťou je aj odborná analýza dosahov navrhovaného zákazu.

Urobíme všetko v našej moci

„...Spoločne vyjadrujeme zásadný nesúhlas s navrhovaným plošným zákazom predaja a používania streliva s obsahom olova pre civilné použitie v členských štátoch Európskej únie. Toto opatrenie pripravované Európskou komisiou a v súčasnosti prerokovávané v gescii Európskej chemickej agentúry by malo za následok zásadné sťaženie vykonávania strelectva, ohrozenie bezpečnosti, stratu konkurencieschopnosti našich reprezentantov vo svetovom meradle a praktickú likvidáciu niektorých streleckých odvetví. Chystaný zákaz by nemal pozitívne dosahy na životné prostredie, ale, naopak, priniesol by výrazné riziká a nové environmentálne a ekonomické záťaže,“ píše sa okrem iného vo vyhlásení.

(viac…)
Najnovšie autorské články