Kardinál Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery poskytol rozhovor americkému portálu National Catholic Register. Vyzýva biskupov a kňazov, aby sa postavili proti povinnému očkovaniu a zatvoreniu kostolov pre neočkovaných.

Kardinál Gerhard Ludwig Müller pôsobil medzi rokmi 2012 až 2017 na pozícii prefekta Kongregácie pre náuku viery. Osoba, ktorá zastáva tento post je označovaná aj za strážcu viery, keďže jej úlohou je dbať o to, aby sa správne vykladalo učenie katolíckej cirkvi. Tento post počas pontifikátu pápeža Jána Pavla II. dlhé roky zastával Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. Krátky rozhovor pre americké periodikum National Catholic Register sa venoval najmä dvom aktuálnym otázkam: povinnému očkovaniu a zatvoreniu chrámov pre neočkovaných.

Povinné očkovanie

Na otázku o povinnom očkovaní kardinál Müller odpovedá, že takéto opatrenie štát môže uložiť len v „krajnej núdzi“ a to za predpokladu, že sú splnené tri základné podmienky: "Rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní musí byť snaha o spoločné dobro, ktorá za určitých okolností môže obmedziť, ba až zrušiť, slobodu jednotlivca. Výroba vakcíny musí byť etická. Zdravotné, psychologické, sociálne dôsledky a vedľajšie účinky musia byť merateľné, a zároveň musia byť primerané očakávaným prínosom.“

Najnovšie autorské články