Zrodilo sa nové svetové náboženstvo 21. storočia, je založené na spasiteľskej ideológii – covidizme. Momentálne sa nachádza vo svojej úvodnej a najagresívnejšej fáze. Vykazuje znaky nedemokratických režimov. Okrem starých diktatúr ruského a čínskeho pôvodu sa formuje nové spasiteľské autoritárstvo. Európu neobchádza strašidlo komunizmu, ale obluda covidizmu. Svetová očkovacia revolúcia vzplanula. Boj dobra proti zlu sa začal. K dispozícii je brutálna propaganda, neoficiálna cenzúra, vodné delá, slzný plyn, ťažkoodenci.

Kto nesúhlasí, je označený za dezinformátora, za nepriateľa. Preto, podobne ako Churchillovi po roku 1945, postavme pomník britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi. A to kvôli tomu, že zbúral tabu, keď preukázal, že lockdowny sú dnes zbytočné a ničivé a mnohé opatrenia iba placebo. Postavil sa tak plánom nevídaného sociálneho inžinierstva s potenciálom rozvrátiť západnú civilizáciu s hodnotami slobody a demokracie. Anglicko a Švédsko sú dôkazom, že covid je možné zvládnuť a pritom nechať ľudí žiť.

1/ Extremizácia médií – predvoj ľudstva

Mediálna sféra v dobe covidovej je Achillovou pätou západnej demokracie. Hlavné médiá uzurpovali vedúcu úlohu v štáte za pomoci šírenia strachu. Podľa hesla rozdeľuj a panuj rozštiepili spoločnosť na sily dobra a zla. Rozpoltili politikov aj odborníkov. Pritom vyvolených obdarili dominantnou pozíciou vo verejnom priestore. Nepohodlných cenzurovali a zastrašovali. V úlohe ideového predvoja dobra si prisvojili monopol na morálku, pravdu a nálepkovanie kritikov.

Najnovšie autorské články