Minulý týždeň americkí vedci oznámili, že naučili xenobotov, teda syntetické formy života alebo „živé roboty“, rozmnožovať sa. V súvislosti s tým začal kolovať po internete vtip, v ktorom jeden sci-fi autor hovorí: „V mojej knihe som vymyslel Mučiaci zväzok, aby slúžil ako odstrašujúci príklad.“ Nasleduje vyjadrenie technologickej firmy: „Konečne sme vyrobili Mučiaci zväzok z klasickej sci-fi knihy Nevyrábajte Mučiaci zväzok.“ Či je to prípad xenobotov, neviem. Minulý týždeň však na verejnosť unikli nové pravidlá EÚ týkajúce sa inkluzívnej komunikácie. Po ich prečítaní človek nemôže inak než usúdiť, že sa v Bruseli inšpirovali klasickým dystopickým románom 1984.

Vo svojom románe George Orwell predstavil totalitnú Britániu budúcnosti, v ktorej vláda kontroluje každý krok svojich obyvateľov, falšuje históriu podľa potreby a vedie nekonečné vojny. Nič z toho, samozrejme, pre EÚ neplatí. Orwell v 1984 tiež predstavil koncept takzvaného newspeaku, okliešteného jazyka, ktorý svojou samotnou formou tvaruje myslenie ľudí pre potreby režimu. V newspeaku sa „kacírske“ názory majú stať nemožné.

Orwell uvádza príklad slova „slobodný“ (anglicky free). Cieľom vládnucej strany je eliminovať jeho tradičnú definíciu a zachovať iba pre režim neškodné vyznenia. Človek tak nebude môcť hovoriť o „slobodnej vôli“, pretože koncept slobody ako nezávislosti úplne zmizne. Maximálne bude môcť povedať, že „pes nemá vši“ (v slovenčine to znie kostrbato, doslova „je slobodný od vší“, v anglickom origináli: „The dog is free from lice“).

Nové pravidlá týkajúce sa vnútornej aj vonkajšej komunikácie Európskej komisie síce nemajú za úlohu nedovoliť Európanom čo i len pomyslieť na slobodu, ale zámer formovať myslenie je z nich úplne jasný. V predslove píše komisárka pre rovnosť Helena Dalliová: „Musíme vždy ponúkať inkluzívnu komunikáciu, aby sme zaistili, že každý bude ctený a uznávaný vo všetkých našich materiáloch bez ohľadu na pohlavie, rasu či etnický pôvod, náboženstvo alebo vyznanie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.“

Európska progresívna novoreč

Európsky newspeak sa od toho Orwellovho predsa len v jednej podstatnej veci líši. V Orwellovej knihe je newspeak čo najviac gramaticky zjednodušená angličtina. Napríklad na zdôraznenie používa predponu plus. Veľká zima sa tak nepovie „very cold“, ale „pluscold“. Plán Komisie v rámci inkluzivity robí zabehané koncepty zložitejšími.

V materiáli tak nájdeme množstvo bizarností. Je vraj nevhodné používať „robotníci alebo policajti“, teda mužský rod, keď ide o viac pohlaví. Ďalej nie je možné používať zámeno mužského rodu ako „preddefinované“ zámeno, teda napríklad použiť v množnom čísle slovo oni, keď ide o mužov aj ženy.

(viac…)
Najnovšie autorské články