V stredu si Najvyšší súd USA vypočul argumenty v prípade týkajúcom sa obmedzení potratov v štáte Mississippi. Zdá sa, že sa tým začala zmena v oblasti potratovej legislatívy v USA. Otázkou je, aká bude veľká.

Keď si v posledných dňoch človek otvorí liberálny denník New York Times, má pocit, že číta príspevky z konferencie za potraty. Všade a zo všetkých strán samé aborty. Žena, ktorú mal znásilniť otec, chudobná černoška aj bohatá feministka či angažovaný právnik. Zo všetkých strán prúd slov a obhajoba jedného argumentu. Pohľad na sekciu Opinion pripomína štadión, kde sa ozýva: "Kto neskáče, nie je..." – veď to poznáte. Trasie sa teda judikát Roe vs. Wade z roku 1973, ktorý legalizoval potraty vo všetkých štátoch USA?

Ešte v stredu 1. decembra si sudcovia Najvyššieho súdu USA vypočuli argumentáciu všetkých strán sporu v súdnom pojednávaní s názvom Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Podnetom pre tento prípad bolo, že parlament v štáte Mississippi ešte v marci v roku 2018 schválil takzvaný Gestational Age Act, teda zákon, ktorý zakazuje potraty po 15. týždni s výnimkou vážneho ohrozenia zdravia matky alebo vážneho poškodenia plodu. Súdne pojednávanie pred Najvyšším súdom trvalo dve hodiny. Sudcovia si vypočuli najprv Scotta G. Stewarta, generálneho prokurátora štátu Mississippi, ktorý obhajuje predmetný zákon, následne Julie Rikelmanovú, riaditeľku pre súdne spory Centra pre reprodukčné práva, ktorá žiada súd, aby zákon zrušil, a napokon Elizabeth B. Prelogarovú, generálnu právnu zástupkyňu, ktorá v tomto spore zastupuje Bidenovu administratívu a ktorá je taktiež v opozícii voči tomuto zákonu.

Samotný prípad je prelomový už len tým, že sa dostal na Najvyšší súd, čo je obdoba nášho ústavného súdu na federálnej úrovni USA. Posledné roky bola totiž v USA taká prax, že aj keď niektorý štát schválil obmedzenie potratov pred 22. týždňom, tak tieto zákony nižšie súdy označili za protiústavné a Najvyšší súd sa nimi odmietol zaoberať. Všetko sa to zmenilo až vďaka sudcovským nomináciám prezidenta Trumpa, čo sme opísali v samostatnom článku. Tento článok si otvorte aj v prípade, že sa teraz pýtate, kde sa tu odrazu vzal zákon z Mississippi, keď doteraz všetci riešili Texas.

Životaschopnosť

Sudcovia sa na pojednávaní zamerali hlavne na dve veci. Prvou je životaschopnosť plodu. Tento pojem je dôležitý, lebo predchádzajúce rozhodnutia Najvyššieho súdu, dobre známy Roe v. Wade, ale aj Planned Parenthood vs. Casey z roku 1992 ustanovili, že potraty sa môžu regulovať najskôr vtedy, keď je dieťa schopné prežiť mimo tela matky, teda zhruba v 22. až 24. týždni. Práve z toho dôvodu v minulosti súdy rušili všetky zákony, ktoré by zakázali potraty pred týmto termínom. Scott Stewart zastupujúci štát v Mississippi však vo svojej reči tvrdil, že tento princíp by mal byť zrušený, pretože ustanovuje právo na potrat, ktorý však nič v „ústavnom texte, štruktúre, histórii alebo tradícii nepodporuje“. Inak povedané, Stewart tvrdí, že súd by mal zrušiť podmienku životaschopnosti, aby si každý štát USA mohol zvoliť vlastnú legislatívu týkajúcu sa potratov. Vrátane takej, ktorá by zakazovala potraty skôr ako pred 22. týždňom.

Čo na to sudcovia?

(viac…)
Najnovšie autorské články