Jeden mudrlant raz povedal, že s láskavým slovom a zbraňou sa môžete dostať oveľa ďalej ako len s láskavým slovom. Volal sa Al Capone, bol to americký gangster.

Zdalo by sa, že zlaté časy gangstrov sú dávno preč. Spomínané slova Al Caponeho si najčastejšie pamätáme ako vtip (hoci ich autor zrejme nežartoval). Ale pripomeniem aj iný citát: „Vietor sa vo svojom kolobehu opätovne vracia.“ (Kaz 1, 6). Táto starobylá myšlienka je opäť aktuálna.

Zbraň, vďaka Bohu, nie je potrebná

Skutočne, ak chceme niečo v spoločnosti zmeniť, skôr či neskôr budeme čeliť dileme: dosiahneme to iba presviedčaním alebo k tomu pridáme aj donucovanie? Vďaka Bohu, nie vždy na to potrebujeme doslova zbraň. V tejto dobe môže byť legislatívny alebo ekonomicky tlak účinnejší ako revolver.

Môže sa nám zdať, že sa dnes ľudia dajú ľahko presvedčiť o čomkoľvek. Internet a sociálne siete, televízia, tradičné noviny a časopisy efektívne pôsobia na auditórium. Ak investujeme do média dostatok času a peňazí, čoskoro uvidíme, ako sa podľa nášho návrhu zmení postoj ľudí k určitým udalostiam a ich spoločenské správanie.

Sú však aj prípady, keď to nefunguje, keď tomu bránia príliš hlboké vnútorné regulátory. No hlavný problém je iný. Presviedčanie je dlhé a drahé. Politici sa vždy ponáhľajú, veď ďalšie voľby sú už za rohom. Ale kto ich vlastne naháňa? Sme to my, voliči. Žiadame od moci rozhodnosť: menej slov, viac činov. Nepodporujeme pochybnosti a dlhé hľadanie optimálnych riešení. Preferujeme energické a silné kroky, ktoré majú rýchly účinok...

Keď odmietame akékoľvek alternatívy

Americký spisovateľ a novinár Henry Mencken kedysi poznamenal, že na každý komplikovaný problém je jasné, jednoduché a nesprávne riešenie. Vieme ho rýchlo nájsť. A v tej chvíli odmietame akékoľvek alternatívy a nestrpíme tých, čo ich vidia, pretože iba brzdia náš pohyb smerom k falošnému cieľu a k nevyhnutnému debaklu. A to až do takej miery, že sú hotoví ich zničiť aj fyzicky.

(viac…)
Najnovšie autorské články