Nadaný americký básnik minulého storočia Robert Frost vo svojej krátkej básni Oheň a ľad pojednáva o tom, ako možno skončí svet – či v ohni túžby, alebo v ľade nenávisti. V menšej analógii si dovolím povedať, že pokiaľ bude západný svet pokračovať vo svojej súčasnej ceste, zahynie na nevzdelanosť a falošnú predstavu rovnosti.

Roku 2018 prekonali čínski školáci vo veku 15 rokov svojich amerických náprotivkov v testoch PISA organizácie OECD, a to vo všetkých kategóriách. V inom prieskume sa zistilo, že americké deti chcú byť najčastejšie hviezdami na stránke YouTube, zatiaľ čo tie čínske kozmonautmi.

Aj toto sú prvotné znaky toho, ako dopadne spoločnosť, kde sa namiesto zásluh, vedy a faktov začne pretláčať ideológia a sebauspokojenie nadovšetko. Táto cesta však vedie len jediným smerom, a to dole kopcom na smetisko dejín. A presne k tomu v súčasnosti smerujeme. Nielen Spojené štáty americké, ale celý Západný svet.

Niektorí sa touto cestou vrhajú strmhlav, iní opatrne drobnými krokmi. Výsledok je však na konci vždy rovnaký. Aj to je vplyv takzvanej uvedomelej (z anglického woke), progresívnej, politicky korektnej či antirasistickej ideológie, akokoľvek to chceme nazvať, ktorá postupne strháva mantinely štandardov a meritokracie zo spoločnosti.

Zatiaľ čo v našej vlasti je to ešte relatívne čerstvá téma, v USA či v Spojenom kráľovstve zapustila pevne korene pred niekoľkými desaťročiami. Malo by nás to však trápiť rovnako, ak nie ešte viac – postupne sa to dostane aj k nám. A čo to je?  

Objektivita je nástroj belošskej nadvlády

Ako príklad ťažko nespomenúť prípad Oregonského úradu pre vzdelávanie, ktorý odporučil tamojším učiteľom nové školenia proti „rasizmu v matematike“. V zásadách novej ideológie je už exaktná veda počtov neprípustná – a učiteľom vysvetľujú, že koncept matematiky ako čisto objektívnej disciplíny je „jednoznačne nesprávny“. V pripojenom pracovnom zošite sa zasa spomína objektivita či neutralita ako nástroje „belošskej nadvlády“.

Na mnohých západných vysokých školách sa zasa vedie boj o „dekolonizáciu“ učebných predmetov. Pod tým si môžeme predstaviť napríklad snahu študentov Londýnskej školy orientálnych a afrických štúdií o vytlačenie filozofov ako Sokrates, Platón, Voltaire, Kant, Locke a iných z učebných osnov. Pretože to boli belosi. V tomto prípade to vedenie školy po správnosti označilo za šialenosť. Inde však také šťastie nemali.

Na prestížnej americkej škole Dalton v New Yorku sa na verejnosť dostal spis, v ktorom viac ako stovka zamestnancov okrem iného žiadala, aby na škole zrušili program AP (Advanced Placement, skúšky z vysokoškolských materiálov), pokiaľ černosi nebudú dosahovať rovnaké výsledky ako bieli žiaci.

https://www.youtube.com/watch?v=5C1ID9xAps4

Krok smerom od vedy

Vedenie verejných škôl v štáte Washington zaviedlo 1. septembra 2021 nové štandardy pre učenie anglického jazyka, dejín, umenia či matematiky. Na počtoch sa deti budú po novom učiť, ako sa matematika využíva na „útlak farebných komunít“, zatiaľ čo na anglickom jazyku sa žiaci namiesto gramatiky vzdelajú v konceptoch belošskej nadradenosti či „štrukturálneho“ rasizmu.

(viac…)
Najnovšie autorské články