Senát Okresného súdu Bratislava I oslobodil podnikateľa Mariana Kočnera spod obžaloby v kauze motáky. Podľa súdu skutok nebol trestným činom. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor sa voči nemu odvolal.

Senát uznal, že autorom motákov bol Marian Kočner. Preukázalo sa tiež, že k písomnostiam sa dostal bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Posielanie správ však súd nepovažuje za trestný čin. „Fakt, že Kočner nejakým spôsobom poslal z väzby správu, nie je podľa predsedu senátu ešte marením spravodlivosti,“ uviedol predseda senátu Marek Filo. Dôvodom bolo, že Marian Kočner nebol v čase posielania motákov v kolúznej väzbe.

Podľa súdu sa vo veci preukázali viaceré logické nezrovnalosti. Filo tiež poukázal na to, že výpoveď Tótha úplne nekorešpondovala s obsahom motákov. „Preto súd v súlade so zásadou v pochybnostiach v prospech veci nemal inú možnosť na rozhodnutie,“ argumentoval predseda senátu. Zdôraznil, že o trestný čin by šlo v prípade, ak by sa preukázalo, že Kočner chcel donútiť svedka, aby v kauze zmeniek televízie Markíza vypovedal nepravdivo. „To sa však nepreukázalo,“ dodal Filo.

Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, odvolanie je možné podať do 15 dní. Obhajcovia Kočnera sa práva na opravný prostriedok vzdali. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne Ronald Kutiš sa proti rozsudku odvolal.

Prokurátor požadoval sprísnený súhrnný trest

Prokurátor žiadal pre obžalovaného Mariana Kočnera v kauze motákov súhrnný trest 22 rokov, v ktorom by bol zahrnutý aj pôvodný 19-ročný trest za falšovanie zmeniek. Tiež peňažný trest vo výške 10-tisíc eur eur.

Dôkazy v kauze motákov s obžalovaným kontroverzným podnikateľom dostatočne preukazujú jeho vinu. Uviedol to počas záverečných rečí prokurátor Kutiš. Obhajoba bola, naopak, presvedčená o nevinne obžalovaného podnikateľa.

„Mám za to, že dokazovanie dostatočne preukázalo, že obžalovaný sa skutku dopustil. Odovzdal štyri kusy s písomnými pokynmi. Dôkazy preukázali, že autorom motákov je práve Marian Kočner,“ povedal prokurátor. Poukázal na to, že počas procesu si zvolil ôsmich obhajcov vrátane advokáta Andreja Šabíka, ktorý mal od Kočnera motáky preberať. Podnikateľ tiež podľa neho nerozporoval viacero dôkazov.

Advokát spochybnil svedkov a rozpory vo výpovediach

Advokát obžalovaného podnikateľa Dušan Pohovej v záverečnej reči, naopak, spochybnil viacerých svedkov, zdôraznil rozpory v ich výpovediach a aj to, že sa ich počas pojednávania nepodarilo odstrániť. Dôkazy podľa neho nie sú dostatočné na preukázanie viny. „Prokurátor je v dôkaznej núdzi a nevie dokázať skutok,“ uviedol Pohovej. Poukázal aj na nejasnosti vo výpovediach svedkov.

Zároveň súd kritizoval za to, že advokátom neboli dostupné všetky informácie napriek tomu, že vec je v záverečnom štádiu, čo podľa jeho slov bránilo v ich efektívnej práci. Podľa Pohoveja tak nebolo rešpektované právo na spravodlivý proces. „Navrhujem preto oslobodenie spod obžaloby, pretože nebolo dokázané, že sa skutok stal,“ dodal Pohovej.

Kočner hovorí o mediálnom tlaku

Kočner počas záverečných rečí odmietol tvrdenie, že niekoho nahováral na krivú výpoveď. Kritizoval tiež fakt, že vec je pod veľkým mediálnym tlakom a je tu istá spoločenská objednávka. „Chcem veriť, že súdy nerozhodujú na základe mediálneho nátlaku, ale na základe relevantných skutočností,“ zdôraznil. Svojho posledného slova sa vzdal.

Súd prekvalifikoval skutok

OS Bratislava I v júni rozhodol, že sa bude obžaloba voči Kočnerovi v tejto kauze posudzovať ako zločin krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy. Pôvodne prokuratúra navrhovala prijať obžalobu zo zločinu marenia spravodlivosti v štádiu pokusu.

Kočner mal motáky posielať prostredníctvom svojich advokátov, keď bol vo väzbe pre kauzu zmeniek TV Markíza. Cez takúto korešpondenciu sa mal snažiť ovplyvňovať viaceré osoby, aby bol prepustený z väzby a zmenila sa výpoveď v kauze zmeniek.

(tasr)

Najnovšie autorské články