Nadstranícky projekt Kresťan v politike sa snaží prinášať jednotu a spoluprácu medzi kresťanov naprieč politickým a spoločenským spektrom. Štandard sa porozprával s tvorcami tohto projektu. Lukáš Valach je vyštudovaný politológ dlhodobo pôsobiaci v oblasti marketingu a marketingových stratégií. Už osem rokov sa venuje predvolebným kampaniam na národnej, regionálnej i komunálnej úrovni. Eduard Filo je predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), ktorého cieľom je pomôcť k vzniku a rozvoju kresťanských komunít v každej obci na Slovensku.

Myslíte si, že politika je miesto, kde by sa mali kresťania angažovať?

Eduard Filo: Nazdávam sa, že politika je jedna z mnohých oblastí verejno-spoločenskej pôsobnosti, nie je to niečo, čo by bolo vyhradené pre akúsi elitu. V každej oblasti sa angažujú rôzni ľudia a myslím si, že politika nie je výnimkou. Samotná náuka cirkvi pozýva k tomu, aby sme sa angažovali v politike a aby sme pre spoločné dobro vstupovali do oblastí, ktoré majú dosah na našu spoločnosť a všeobecne na ľudí, aby sme im slúžili aj takýmto spôsobom. Aj Ján Pavol II. zdôrazňoval, že máme vstupovaním do politiky zmierňovať zlo. Terajší pápež František hovorí, že je povinnosťou kresťana zaujímať sa o politiku. Či už tým spôsobom, že pristupujeme k voľbám a vyberáme si konkrétneho voleného zástupcu, alebo samotným kandidovaním.

Lukáš Valach: Je naozaj zaujímavé, že samotný pápež František sa tejto téme vo svojich homíliách opakovane venuje. Vyvracia tvrdenia, že kresťania sa nemajú miešať do politiky, naopak, tvrdí, že politika je najvyššou formou činorodej lásky. Myslím si, že politikou vieme zasiahnuť obrovské množstvo ľudí, ak ju robíme správne. Nie som politik, ani nie som v žiadnej podobnej funkcii, ani to neplánujem. Ale chcem pomôcť a povzbudzovať kresťanov, aby sa nebáli vstupovať do týchto funkcií, chcem im radiť, ako vstúpiť do tohto sveta, ktorý je veľakrát odstrašujúci. Lebo naše kresťanské učenie nás povzbudzuje, aby sme sa zaujímali o verejné veci.

Najnovšie autorské články