Predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia podporujú biskupov a žiadajú zrušenie zákazu verejných bohoslužieb. Rovnako ako biskupi ani oni nepovažujú plošný zákaz verejných bohoslužieb za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie.

V tejto súvislosti iniciovali petíciu, ktorú zverejnili na portáli www.podpisem.sk a vyzývajú ľudí, aby sa k nim pridali.

Signatári uvádzajú: „Možnosť slobodne vyznávať svoju vieru a oslavovať Boha, ku ktorej patrí aj účasť na bohoslužbách a prijímanie sviatostí, považujeme za jednu zo základných potrieb, práv a povinností človeka. Posilu, ktorú nám dáva naša viera, si ešte viac uvedomujeme práve v týchto neľahkých chvíľach, keď mnohí z nás strácajú zdravie, blízkych, spôsob obživy alebo zažívajú dlhodobé odlúčenie od najbližších. Pripomíname Vám, že úplný zákaz bohoslužieb odsúdili ako protiprávny súdy v mnohých krajinách sveta, ktoré konštatovali, že takýto zákaz znamená neprimerané oklieštenie náboženskej slobody a porušenie princípu proporcionality.“

„Uplynulé týždne, skúsenosti z predchádzajúcich vĺn epidémie, ako aj vyjadrenia rešpektovaných organizácií venujúcich sa ochrane zdravia taktiež ukazujú, že ak sa dodržia primerané hygienické opatrenia, kostoly nie sú miestom šírenia nákazy koronavírusu. Aj preto k úplnému zákazu bohoslužieb nedochádza v žiadnej inej krajine okrem Slovenska. Ako zdôrazňujú otcovia biskupi, práve pohľad do týchto krajín ukazuje, že existujú aj iné riešenia.“

Podpísaní predstavitelia pripomínajú vláde Slovenskej republiky: „Samozrejme, chápeme, že je potrebné podrobiť sa primeraným opatreniam, ako je napríklad dodržiavanie bezpečných odstupov, používanie respirátorov či dezinfekcia rúk, a v rámci svojich možností prispieť k boju s pandémiou. Preto sa cirkev neustále snaží o pomoc vláde poskytovaním duchovnej, charitatívnej a často aj psychologickej pomoci pre núdznych. Preto kňazi pomáhali ako dobrovoľníci v nemocniciach po celom Slovensku. Dovoľte nám však pripomenúť, že hlavné bojové pole cirkvi sa nachádza v duchovnej oblasti a váš zákaz jej znemožňuje podieľať sa na boji proti pandémii tam, kde ju nedokáže nahradiť žiadna iná inštitúcia.“

Signatári adresovali vláde a členom vlády odkaz: „Preto vás vyzývame, aby ste čo najskôr odvolali plošný zákaz verejných bohoslužieb a nahradili ho opatreniami, ktoré sa v iných krajinách, ale aj na Slovensku, v predchádzajúcich týždňoch ukázali ako funkčné a dostatočné.“

Petíciu na podporu biskupov a za zrušenie zákazu verejných bohoslužieb iniciovali viacerí predstavitelia spoločenského, kultúrneho, občianskeho a cirkevného prostredia medzi nimi Juraj Šúst, Anton Chromík, Vladimír Palko, Michal Čop, Martina Bednáriková, Ján Duda, Peter Janků, Anton Ziolkovský, Jaroslav Daniška, Ján Mačutek, Andrej Ralbovský, Matúš Hagara, Patrik Daniška, Tomáš Kováčik, Stanislav Gunčaga, Peter Beňa, Richard Mateffy, Robert Mateffy, Lucia Labašová a ďalší.

Táto petícia je reakciou na vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska, ktorá sa ohradila voči zákazu konania verejných bohoslužieb. Ten platí od štvrtka, po tom, čo vláda vyhlásila lockdown, ktorý zasiahol aj kostoly. Biskupi na margo tejto situácie uviedli, že opätovný lockdown je pre nich veľkým sklamaním, keďže KBS od začiatku pandémie podporovala vládu v boji s pandémiou.

„Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných oblastí života otvorených – a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie,“ uvádza sa vo vyhlásení KBS. Biskupi navyše upozornili na to, že žiadna zo susedných krajín nepristúpila k podobnému kroku.

Pripomeňme, že v susednom Rakúsku od pondelka taktiež platí celoštátny lockdown. Tamojšie kostoly však ostali otvorené pre všetkých občanov.

Celé znenie petície, mená signatárov, ako aj podpísať petíciu je možné na portáli www.podpisem.sk.

Najnovšie autorské články