Stávalo, že matka pre päť eur nemohla požiadať o náhradné výživné, pretože príjem do domácnosti bol limitovaný tisíc eurami. Najsmutnejšie je, že sa tak dialo pre ľahostajný prístup druhého rodiča, hovorí predkladateľka novely o náhradnom výživnom Petra Krištúfková zo Sme rodina. Pre Štandard tiež vysvetlila, prečo nehlasovala za návrh Anny Zámorskej o pomoci pre tehotné ženy.

Vo štvrtok vám v parlamente prešla novela zákona o náhradnom výživnom. Za hlasovalo 134 poslancov.

Zdržal sa len poslanec Vladimír Baláž (Smer-SD), ktorý sa pomýlil, ale chcel hlasovať za. Takže môžeme povedať, že zákon bol schválený jednohlasne. Jednomyseľne bol schválený aj v prvom čítaní, na ústavnoprávnom výbore aj na sociálnom výbore. To znamená, že prejde do platnosti už od prvého januára 2022.

Považujem ho za veľmi potrebný, pretože pomôže mnohým rodičom samoživiteľom, najmä matkám, ktorých je, samozrejme, viac. Ide o rodiny veľmi ohrozené chudobou, ale najmä v tejto covidovej dobe sa ich problémy prehlbujú.

Počet poberateľov náhradného výživného však v posledných rokoch klesal, v čom je vlastne problém?

Pretože doterajší zákon mal veľa podmienok a množstvo samoživiteľov nemohlo oň požiadať. Dnes máme okolo 4 500 poberateľov náhradného výživného, je to okolo 7 500 detí, keďže niektorí poberatelia majú aj viac detí. V praxi sa napríklad stávalo, že matka pre 5 eur nemohla požiadať o náhradné výživné, pretože príjem do domácnosti bol limitovaný 1 000 eurami.

Najsmutnejšie je, že sa tak dialo pre ľahostajný prístup druhého rodiča, ktorý sa pretavil do neplnenia si vyživovacej povinnosti. Problém bol taký vypuklý, že mnohí samoživitelia sa už ani nepokúšali oň požiadať. Treba v tomto kontexte povedať, že náhradné výživné ani nie je tak príspevkom ako skôr akousi pôžičkou, ktorú bude štát vymáhať od toho druhého, ľahostajného rodiča.

Čo je teda hlavná zmena?

Že sa už nebude sledovať príjem domácnosti. V ňom bol zahrnutý napríklad aj príjem dieťaťa z brigády. Nevidím dôvod trestať matku, ktorá sa snaží a má povedzme aj dve práce. Ak súd raz rozhodne, že istá suma je potrebná na naplnenie potrieb dieťaťa, tak to jednoducho musíme akceptovať.

Okrem rušenia platového stropu však zásadnou zmenou je aj to, že odteraz sa samoživiteľ k náhradnému výživnému dostane už do 60 dní, respektíve do 30 dní od prvého nezaplateného výživného. Doteraz to boli štyri mesiace, čo je pre mnohé rodiny veľmi dlhá doba a zásadný výpadok príjmu. Matke alebo otcovi tiež pomôže, že zákon ruší polročné prehodnocovanie. Zníži to administratívnu záťaž pre rodiča aj pre úrad.

Neruší sa však iba platový strop, ale aj výška maximálneho náhradného výživného, ktorá bola stanovená na 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, teda asi 368 eur. Naozaj by nebolo lepšie tento strop len posunúť vyššie? Má štát garantovať povedzme dvojtisícové výživné?

Máte vedomosť o tom, koľkým ženám na Slovensku sudca v dnešnej dobe priznal dvojtisícové výživné?

Predpokladám, že minimu, ak sa to vôbec stalo.

Je vám určite jasné, že pokiaľ sudkyňa stanoví rodičovi dvojtisícové výživné, tak ide, samozrejme, o majetného človeka, ktorý nepotrebuje od štátu exekúciu na krku. Práve tento človek si svoju vyživovaciu povinnosť plní.

Hovoríme o deťoch, máme tu pandémiu a diskusiu o zatváraní škôl. Na akú stranu sa prikláňate?

K pandémii a k školám sa nechcem vyjadrovať. Nie je to moja téma, vyjadrujeme sa za klub. Venujem sa rodinám a mojim témam.

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.