Je známe, že nízkou pôrodnosťou trpia v zásade všetky krajiny vyspelého sveta, najmä na Západe. Do podobnej situácie sa však dostávajú aj krajiny, od ktorých by ste to možno neočakávali. Aktuálny prieskum indického ministerstva zdravotníctva napríklad hovorí, že absolútna miera pôrodnosti dosiahla hranicu dvoch detí na jednu ženu. Krajina sa tak po prvýkrát dostala na úroveň, keď nedosahuje minimálnu pôrodnosť pre prirodzený prírastok obyvateľstva. Zatiaľ čo Čína sa snaží podobný trend naprávať, India bude ešte zrejme pokračovať v snahách o zníženie rastu populácie.

Absolútna miera pôrodnosti druhej najľudnatejšej krajiny sveta sa prvýkrát dostala na hranicu dvoch detí na jednu ženu. Priemer tak klesol pod minimálnu úroveň 2,1 dieťaťa na ženu, ktorá je potrebná na obnovu a rast populácie. Vyznieva to z piateho kola Národného prieskumu rodinného zdravia (NFHS) indického ministerstva zdravotníctva.

Zistenia poukazujú na to, že za posledné roky klesla absolútna miera pôrodnosti vo väčšine štátov Indie, výnimku tvorilo šesť území. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu sa prieskum vykonal v dvoch vlnách počas rokov 2019 až 2021. Prvá fáza bola dokončená vlani, druhá tento rok.

Predošlé, štvrté kolo prieskumu bolo na prelome rokov 2015 a 2016, pričom sa v ňom zaznamenala priemerná pôrodnosť v krajine na úrovni 2,2 dieťaťa na ženu. Za súčasným poklesom je podľa úradov viacero faktorov, napríklad rast používania antikoncepčných prípravkov.

Pomáha antikoncepcia

Pred piatimi rokmi používalo antikoncepciu 54 percent žien, dnes už v priemere 67 percent indických žien. Jedinú výnimku tvorí štát Pandžáb. Klesol tiež počet žien, ktoré nemajú prístup k takýmto prostriedkom – z 13 na 9 percent.

V krajine sa tiež zmenil pomer pohlaví narodených detí. Podľa najnovšieho prieskumu sa v krajine narodilo 1 020 dievčat na 1 000 chlapcov, čo je rast z predošlého priemeru 991 dievčat na tisíc chlapcov.

(viac…)
Najnovšie autorské články