Našu civilizačnú charizmu tvoria národ, kresťanstvo a sloboda, vďaka nim sme prežili a porazili aj komunizmus. Potrebujeme pokojné vlastenectvo, povedal v prejave František Mikloško.

František Mikloško, disident a ponovembrový predseda Slovenskej národnej rady, dlhoročný politik, ktorý po celú kariéru usiloval o vzájomné ospravedlnenie sa Slovákov a Maďarov za historické krivdy a zmierenie našich národov, získal vysoké maďarské štátne vyznamenanie – stredný kríž Maďarského záslužného rádu s hviezdou.

Návrh na vyznamenanie Mikloška vyšiel od predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra. Ocenenie laureátovi v pondelok 22. novembra v budove maďarského parlamentu odovzdal maďarský prezident János Áder, prítomný bol aj predseda parlamentu László Kövér.

Mikloško sa za ocenenie poďakoval a v krátkom prejave hovoril o význame národa, kresťanstva a slobody. Okrem iného povedal:

"Pripomeňme si, čo dalo ľuďom na Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku aj v Čechách silu vydržať v skúškach komunistického prenasledovania, je to niečo, čo tvorí náš vnútorný základ, našu civilizačnú charizmu, ktorá v týchto skúškach obstála. Boli to tri veci: národ, kresťanstvo a sloboda. Vzťah a napätie medzi týmito tromi východiskami nielenže tvoria os dejín našich národov, ale poznačujú aj ich vzájomné vzťahy v minulosti i dnes. Vo chvíli, keď sa rovnováha medzi nimi narušila, keď niektoré z nich chcelo vládnuť nad ostatnými alebo keď sa dve spojili a začali potláčať tretie, začínali sa vo vnútri týchto krajín i vo vzájomných vzťahoch drámy a poblúdenia."

Mikloško tiež zdôraznil naše miesto v Európe a v transatlantickom partnerstve, povedal:

"Ak hovoríme, že vzťah týchto troch daností hral kľúčovú rolu v našich dejinách i vzájomných vzťahoch, je tu ešte tretia dimenzia – a to je vzťah k celku. Dnes sa znovu pohybujeme v trojrozmernom priestore, kde sa hľadá rovnováha slobody, národa a kresťanstva: v živote našich krajín, vo vzťahoch s našimi susedmi a nakoniec s Európskou úniou a NATO. Európska únia nám ponúka priestor slobody a ekonomickej prosperity, NATO nám ponúka priestor politickej bezpečnosti. Ale problémy sa objavujú ako v našich spoločenstvách, tak v niektorých vzťahoch so susedmi a rovnako s EÚ i NATO."

(viac…)

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.