Obdobie 19. a 20. storočia je pre Slovákov poznačené zápasom o svoj národ a krajinu. So slovenským národným obrodením prirodzene prišla aj otázka samostatného Slovenska, ktorého koncepcia sa viac-menej vyplnila začiatkom minulého storočia. Iné novoveké plány samostatnej vlasti Slovákov sú však menej známe. Pri výročí založenia Slovenskej republiky vám prinášame pohľad na niektoré tieto návrhy.

Dňa 1. januára 1993 došlo k zavŕšeniu procesu rozdelenia Česko-Slovenska vznikom Českej a (druhej) Slovenskej republiky. Dnes oslavujeme 28. výročie tohto procesu, ktorého výsledkom bol opätovný vznik samostatného Slovenska bez politických väzieb na iné štátne útvary.

Samostatná slovenská plavba politickými dejinami v novoveku sa začala teoreticky v roku 1918 so vznikom Česko-slovenskej republiky. Účasť Slovákov na spoločnom štáte s Čechmi však nebola vždy samozrejmá.

Okrem idey Česko-Slovenska existovali viaceré alternatívy štátneho vývoja pre Slovákov. Ak by sa dejiny vyvíjali trochu inak, mohli sme byť súčasťou Spojených štátov veľkého Rakúska alebo jakobínskej Uhorskej republiky.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.