Koronavírus sa v Spojených štátoch šíri medzi jeleníkmi bielochvostými. Predstavuje to hneď niekoľko obáv pre ďalší vývoj pandémie.

Pôvod koronavírusu SARS-CoV-2 zostáva nejasný. Zatiaľ sa nepotvrdilo, že by sa vírus preniesol z netopiera na človeka cez tretieho živočícha, ktorý poslúžil ako hostiteľ. Nenašli sa ani dôkazy pre scenár, ktorý počíta s prenosom vírusu z netopiera priamo na človeka.

Neexistujú dôkazy o tom, že divoká zver je zdrojom infekcie pre ľudí. Je však jasné, že všetky zvieratá, najmä cicavce, môžu ochorieť. Nechať vírus voľne cirkulovať v zvieracej ríši by sa vraj spätne mohlo vypomstiť aj ľudstvu.

„Najväčšie riziko, ktoré by mohlo nastať v rámci existujúcej pandémie, je, ak by terajší koronavírus prešiel späť na zviera, znovu tam cirkuloval a vrátil sa potom zase na človeka. Dostal by totiž nové znaky, ktoré by mohli prekonať existujúcu ochranu alebo imunitu. Razom by sme sa opäť stali vnímavými v plnej miere,“ uviedol v rozhovore pre Lidové noviny vakcinológ Marek Petráš, prednosta Ústavu epidemiológie a bioštatistiky 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej.

Najnovšie autorské články