11. novembra, 10:15

Vyhlásenie: Slovensko má osobitné miesto v zápase o kultúru života

Vyhlásenie: Slovensko má osobitné miesto v zápase o kultúru životaPochod za život, ktorý sa konal v septembri 2019. Foto: Michal Svítok/TASR

Vyhlásenie mladých ľudí na podporu Zákona o pomoci tehotným ženám, o ktorom dnes bude hlasovať parlament.

Matka Tereza z Kalkaty pri preberaní Nobelovej ceny za mier v roku 1979 povedala pamätné slová: „Najväčším nebezpečenstvom pre mier je dnes plač nenarodeného dieťaťa. Lebo ak matka môže zavraždiť jej vlastné dieťa vo svojom vlastnom lone, čo bráni tebe a mne, aby sme sa zabíjali navzájom? (…) Pre mňa, tie národy, ktoré uzákonili potraty, sú tými najchudobnejšími z národov.”

Ako mladí, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska a ktorí sa v rôznych oblastiach na Slovensku angažujú pre spoločné dobro, vnímame, že zápas o kultúru života je jedným z kľúčových zápasov o spravodlivosť v dnešnej dobe. Zápas o ochranu ľudského života od počatia je pre dnešnú dobu  podobne dôležitým, ako bol zápas o zrušenie otroctva na počiatku 19. storočia či zápas o ľudskú dôstojnosť príslušníkov židovského národa v polovici 20. storočia.

Vnímame, že Slovensko má osobitné miesto v dnešnom civilizačnom zápase o kultúru života. Na Západe, ktorého sme pevnou súčasťou, žiaľ, dnes už pro-life hlas nemá vo verejnom priestore takmer žiadny priestor. Slovensko je vo svojej ponovembrovej histórii z tohto pohľadu výnimočným miestom. Pro-life hnutie má u nás pevnú tradíciu a patrí medzi najvýznamnejšie a najpočetnejšie z hnutí občianskej spoločnosti. Za poslednú dekádu o tom svedčia najmä tri mimoriadne Národné pochody za život v Bratislave a v Košiciach.

Napĺňa nás smútkom a sklamaním, že napriek tomu, že Slovensko z pohľadu per capita patrí medzi najviac pro-life krajiny na svete, od novembra 1989 slovenské pro-life hnutie, napriek častému a veľkému úsiliu, nedosiahlo zásadnejšie úspechy na poli legislatívy.

Napriek týmto neúspechom vnímame veľký symbolický význam tohto úsilia. V roku, keď sa v Spojených štátoch amerických otvorene hovorí o možnosti zvrátenia radikálneho pro-potratového precedensu ustanoveného prípadom Roe v. Wade a keď sa v Poľsku úspešne podarilo obmedziť eugenické potraty, sa aj Slovensko opäť stáva miestom intenzívneho zápasu o spravodlivosť v jednej z najväčších otázok našej doby – aj keď len symbolicky, keďže zákon predložený pani poslankyňou Annou Záborskou neobmedzuje priamo dostupnosť potratov, ale prináša najmä mechanizmy podpory pre tehotné ženy v núdzi.

Ako angažovaní mladí ľudia vnímame mimoriadnu úlohu pani poslankyne Anny Záborskej v rozvoji slovenského pro-life hnutia za ostatných tridsať rokov. Zápas, ktorý zvádza ona i jej spolupracovníci na pôde Národnej rady Slovenskej republiky v dnešných dňoch, je vyústením jej dlhoročných snáh o ochranu nenarodených, pomoc tehotným ženám v núdzi, matkám a rodinám. Nevídaná hystéria, šírenie poloprávd a dezinformácií a najmä mediálny lynč, ktorého sa pre túto snahu stala terčom, nás núti verejne jej vyjadriť podporu.

Prvý prezident slobodného ponovembrového Československa Václav Havel je autorom týchto slov: „Nádej, to nie je presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že niečo má zmysel – bez ohľadu na to, ako to dopadne”. Súčasné úsilie pani poslankyne Anny Záborskej, jej spolupracovníkov, ale aj mnohých ďalších zástancov kultúry života na Slovensku nás napĺňa práve takou nádejou.

Im všetkým a najmä pani poslankyni Anne Záborskej vyjadrujeme našu vďaku a podporu.

V Bratislave, 11. novembra 2021

Zoznam signatárov:

Samuel Trizuljak

Ján Tkáč

František Bartek

Ján Tomaštík

Slavomír Gregorík

Lukáš Košťál

Šimon Sádovsky

Dmitrij Olšovský

Marek Breza

Ľudmila Brezová

Michal Čop

Jakub Kováčik

Daniela Hennelová

Diana Szekerová

Ján Čop

Jozef Wallenfels

Vladimír Smatanik

Adam Rehák

Karin Rajská

Dominik Rajský

Rastislav Krátky

Róbert Toth

Katarína Tothová

Katharina Bočkayová

Veronika Bočkayová

Peter Harvan

Martin Trúchlik

Barbora Dubjaková

Monika Michalcová

Andrej Gejdoš

Jakub Malota

Terézia Füleová

Michal Grešš

Radoslav Hospodár

Juraj Petrovič

Ladislav Csanda

Andrej Majkút

Dominika Švikruhová

Ján Dubjak

Matúš Hagara

Eva Šeregiová

Zuzana Chmelová

Noemi Šimunková

Zuzana Rusnáková

Martin Rusnák

Martin Groma

Martina Škutová

Nikola Jurašeková

Anna Mária Gburíková

Marta Knutová

Marek Šeregi

Martina Kubicová

Dominik Mucha

Kristián Fečik

Michal Budaj

Martin Petrovič

Soňa Hodasová

Zuzana Forgáčová

Lucia Ropeková

Ema Nagyová

Alžbeta Dzurová

Terezka Kučerová

Daniela Langová

Barbora Beňová

Lucia Froncová

Ján Štofka

Zuzana Priesolová

Ján Šmeringai

Mária Orbanová

Miriam Ďurneková

Sára Reháková

Andrej Leitner

Filip Bednár

Ján Šudák

Veronika Štochmaľová

Dominik Sepp

Samuel Horváth

Juraj Jando

Veronika Jandová

Matej Bartoš

Veronika Sádovská

Mária Siváňová

Terézia Sedláková

Tomáš Tuleja

Marek Novák

Katarína Adamčáková

Blažena Pavlovkinová

Ivana Németová

Samuel Štefan Mahút

Tímea Perignáthová

Katarína Petrovičová

Martin Hošala

Alexandra Chovancová

Soňa Leitnerová

Mária Dzurillová

Lenka Sepp

František Kochjar

Klára Hagara

Samuel Hučko

Juraj Breza

Katarína Brezová

Silvia Jamrichová

Emil Kondela

Michal Fronc

Dávid Magušin

Matej Pavlovič

Michal Krčméry

Ján Krupa

Laura Morjaková

Júlia Kandráčová

Dominika Semaňáková

Pavol Kuljovský

Miriam Hučková

Miloš Uriga

Erik Dujava

Martin Kečkéš

Jana Lančová

Marcel Rypák

Kamila Štyráková

Veronika Baumgartnerová

Mária Vojtylová

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.