Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil, že ústavná ochrana ľudského života pred narodením je zabezpečená lekármi. Gynekológovia a iní lekári, ktorí sa postavili proti Záborskej novele, to spochybnili. Vyplývajú z toho dve veci.

Včera neprešiel návrh zákona skupiny poslancov na pomoc tehotným ženám, k téme sa bude treba vrátiť, dnešný text chcem ale venovať jednému problému v pozadí.

Asi 42 gynekológov a okolo 160 ďalších lekárov a zdravotníckych pracovníkov podpísalo verejný list proti návrhu zákona o pomoci tehotným ženám. Podpísaní zdravotnícki pracovníci tvrdia, že návrh zákona „skomplikuje prístup žien k interrupcii...“. Je to pozoruhodný moment, podpísaní gynekológovia totiž svojím konaním spochybnili nález Ústavného súdu o potratoch. Patrím k právnikom, ktorí preto iniciovali a otvorili na podpis verejnú výzvu právnikov na poslancov NR SR, vláde SR a generálnemu prokurátorovi SR.

Nebudem tu popisovať všetky nepravdy a hoaxy vo verejnom liste. Obvinenia predkladateľov zákona z toho, že zakazujú zdravotníkom pri zdravotných dôvodoch konať včas, sú na úrovni obvinenia z trestného činu usmrtenia či ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Podpísaní sa strápnili sami, ale keďže potraty sú mediálna „posvätná krava“, prepečie sa im to. Čo nás ako právnikov šokovalo? Veď aj Ústavný súd vo svojom rozhodnutí podľahol skôr duchu doby a dovolil zabíjať nenarodené deti. To je pravda. Ale ani ten si nedovolil urobiť to, čo urobili gynekológovia.

V ústave máme totiž zakotvené, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Ústavný súd Slovenskej republiky preto tvrdil, že ústavná ochrana ľudského života pred narodením je zabezpečená lekármi: „Lekár je zrejme najvhodnejšou osobou na realizáciu ochrany nenarodeného ľudského života ... aj s ohľadom na text Hippokratovej prísahy, ktorú lekári tradične po tisícročia skladajú, pričom z nej zjavne vyplýva zásadný etický nesúhlas lekárskeho stavu s prerušením tehotenstva.“  

A sme pri pointe. Verejný list lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov ukazuje, že tento argument Ústavného súdu SR je prekonaný a ich otvorená a praktická podpora potratom je presným opakom zásadného etického nesúhlasu s potratmi. Preto právnici vyzývajú poslancov parlamentu, vládu a generálneho prokurátora, aby podali Ústavnému súdu návrh na zrušenie zákona o umelom prerušení tehotenstva v častiach, v ktorých umožňuje zabíjanie nenarodených detí.

(viac…)

Najnovšie autorské články